ГЛАВА 14 Основи житлового права України - Страница 4 PDF Печать
Право - В.В. Копєйчиков Правознавство

 

 

§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання

Стаття 61 ЖК України передбачає укладення договору най­му жилого приміщення. Право користуватися житлом реалізу­ється на підставі договору житлового найму.

Договір укладається письмово на підставі ордера між най-модавцем і наймачем (громадянином, на чиє ім'я видано ордер). Типовий договір найму приміщення передбачає правила корис­тування житлом, утримання жилого будинку і прибудинкової території.

Умови, що обмежують права наймача і членів його сім'ї вроз­різ із законом, вважаються недійсними.

Житловим кодексом України передбачено, що особи несуть кримінальну, адміністративну чи іншу юридичну відповідаль­ність згідно із законом, якщо вони винні:

а) у недотриманні встановленого терміну заселення жилих приміщень;

б) у порушенні правил користування жилими приміщення­ ми, санітарних правил утримання місць загального користуван­ня, використання їх не за призначенням;

в) у порушенні правил експлуатації житла, безгосподарнос­ті в його утриманні;

г) у пошкодженні житла, устаткування та об'єктів благоуст­рою, а також у скоєнні інших правопорушень, передбачених чин­ним законодавством.