Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - § 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим А PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Апаратом Ради міністрів АРК є Управління справами Ради міністрів АРК, яке здійснює правове, організаційне, фінансово-господарське і матеріально-технічне забезпечення діяльності уряду АРК. Управління справами очолює Міністр Ради міністрів АРК. До структури Управ­ління справами входять головні управління, управління, відділи і па- тронатна служба керівництва Ради міністрів АРК. У складі головних управлінь можуть утворюватися відділи і сектори.

Управління справами здійснює такі повноваження:

-    організує взаємодію членів Ради міністрів АРК з органами пу­блічної влади України, інших країн, з якими укладені угоди, а також з підприємствами, установами, організаціями;

-   розробляє і вносить на розгляд Ради міністрів АРК проекти актів, здійснює контроль за своєчасністю надання проектів іншими органами виконавчої влади АРК;

-   готує інформаційні матеріали, проекти виступів, доповідей, спів­доповідей, забезпечує вирішення організаційних питань;

-    організує супроводження Голови Ради міністрів АРК і його за­ступників під час службових поїздок, оформлює за їх результатами протокольні доручення й інформує про їх виконання;

-    організує прийом громадян та посадових осіб Головою Ради мі­ністрів АРК і його заступниками;

-    здійснює організаційне забезпечення проведення засідань Ради міністрів АРК, її робочих органів, ведення і оформлення протоколів і прийнятих рішень;

-   організує перевірку виконання органами виконавчої влади АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого само­врядування норм чинного законодавства України;

-    проводить роботу пов’язану з підбором, розстановкою кадрів, веде їх облік, організовує перепідготовку і підвищення кваліфікації;

-   бере участь у протокольних заходах, прийомах, делегаціях, здій­снює їх фінансування;

-    забезпечує ведення діловодства, єдиний порядок оформлення, обробки документів і контроль за їх проходженням.

Гранична чисельність Управління справами Ради міністрів АРК (118 штатних одиниць) затверджується постановою Верховної Ради АРК. 260