Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широко­го кола читачів розкриті питання, що пов’язані з довічним утри­манням (доглядом).

У посібнику розкривається суть змісту, умов та характеру до­говору довічного утримання, наводяться права та обов’язки сторін, зосереджується увага читача на прикладах та правових наслідках припинення дії такого договору.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

 

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Довічне утримання (догляд) (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов))
2 1. В чому полягає суть та поняття договору довічного утримання?
3 2. В якій формі укладається договір довічного утримання?
4 3. Між ким може укладатися договір довічного утримання?
5 4. В чому особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності?
6 5. З якого моменту виникає у набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догля­ду)?
7 6. Як укладається договір довічного утримання та в чому полягає його зміст?
8 7. Характеристика договору довічного утримання (до­гляду)
9 8. Нотаріальне посвідчення договору
10 9. Права та обов’язки сторін в договорі довічного утри­мання
11 10. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача
12 11. Заміна умов договору чи передача прав набувача за до­говором довічного утримання
13 12. Підстави та правові наслідки припинення договору до­вічного утримання
14 13. Зразки договорів довічного утримання
15 Використана література