10. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача PDF Печать
Гражданское право - Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

10. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача

Вартість договору довічного утримання може виражатися не тільки в грошовій сумі, а й у матеріальному забезпеченні. Сторони в договорі можуть визначити обсяг і розмір витрат на матеріальне забезпечення в грошовій сумі, але у зв’язку з тим, що даний договір не визначений певним строком і протягом його дії можливі зміни певних обставин (знецінення, інфляція), ви­значити ціну договору неможливо. Матеріальне забезпечення, яке отримує відчужувач щомісячно, може визначатися в грошовій сумі, яка у свою чергу підлягає індексації (зміні грошових дохо­дів громадян) у встановленому законом порядку.