Печать
PDF

Розділ 16 Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ 16 Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації

 

§ 1. Загальна характеристика законодавства України про свободу совісті та релігійні організації

Сукупність правових норм, які забезпечують реалі­зацію конституційних гарантій свободи совісті і вірос­повідання в Україні та регламентують діяльність релігій­них організацій, позначають в цілому як законодавство про свободу совісті та релігійні організації. Ця норматив­на база впроваджує механізми захисту прав громадян на свободу совісті, встановлює порядок створення й функ­ціонування релігійних організацій в Україні, визначає обсяг взаємних обов’язків держави і віруючих у площині практичної реалізації права на свободу віросповідання.

За радянських часів уся сукупність правових відно­син, пов’язаних з функціонуванням релігій в Україні, ре­гулювалася Положенням «Про релігійні об’єднання в Українській РСР» від 1 листопада 1976 р. Цей правовий акт відтворював та вдосконалював положення Декрету ТРСУ України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» (22 січня 1919 р.) і поділу Х «Прави­ла про культи» Адміністративного кодексу УРСР (12 жовтня 1927 р.). Нові реалії української державності ви­магали принципово нового підходу до питань, пов’яза­них з релігією.