Печать
PDF

Розділ 13 Буддизм - § 5. Культурно-історичне значення буддизму

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

§ 5. Культурно-історичне значення буддизму

За два з половиною тисячоліття свого існування буд­дизм сприяв становленню та розвитку особливої високорозвиненої східної цивілізації, яка й зараз відтворюється в країнах, частково населених представниками цієї релі­гії. Це перш за все країни Південно-Східної та Східної Азії: Індія, Непал, Бутан, Шрі-Ланка, Китай, Монголія, Корея, Японія, В’єтнам, Таїланд, Лаос. Буддизм завжди вбирав національно самобутні риси народу, який спові­дував цю релігію, адаптувався до вимог часу, але по суті залишався незмінним. Це сприяло тому, що й сьогодні прихильниками цієї релігії визнають себе приблизно 700 млн. людей, серед яких близько 1 млн. монахів. Коорди­нують діяльність буддистів у сучасному світі такі міжна­родні організації, як Всесвітнє братство буддистів (ВББ), Азіатська буддистська конференція за мир (АБКМ). Нині ламаїзм є досить поширеною течією не тільки на Сході, але й у США, країнах Західної та Східної Європи. Буддизм останнім часом вже досить помітно представле­ний і в сучасному релігійному житті України, хоча й не має істотних коренів у народній ментальності та історії українців.

 

Питання до самопідготовки

1. Історичні умови виникнення, розвитку та поширення буд­дизму.

2. Що у віровченні буддистів відповідає загальнолюдським цінностям?

3. Основні напрями в буддизмі.

4. Чи доводилося вам зустрічати буддистів і якщо так, яке вра­ження вони справили на вас?

5. Чи є у буддизму шанси на поширення в Україні?