Печать
PDF

Розділ 11 Протестантизм - § 5. Протестантизм в Україні

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 5. Протестантизм в Україні

Лютеранство в колишньому СРСР було поширене го­ловним чином у Прибалтійських республіках, де з’явилося ще в першій чверті ХVІ ст. Лютеранські громади за­раз є також у Казахстані, Киргизії, Омській, Новосибір­ській областях Росії і переважно складаються з громадян німецької національності. Їхнє виникнення пов’язане з процесами міграції німецьких колоністів, що почалися в другій половині XVIII ст., а також їхнім насильницьким переселенням з України, Криму, Поволжя в роки Другої світової війни.

Перші баптисти з’явилися в Росії в 60-х, а євангель­ські християни (різновид баптизму) — у 70-х рр. XIX ст. Основні регіони поширення баптизму до революції — Україна, Закавказзя, Північний Кавказ.

Зараз церква євангельських християн-баптистів — одна з найбільших протестантських організацій у країнах СНД. Вона утворилася в 1944 р. на основі об’єднання баптистів і євангельських християн. У 1945 р. до союзу євангельських християн-баптистів приєдналася частина громад п’ятдесятників — християн євангельської віри і євангельських християн у дусі апостолів, а в 1963 р. — «братерські» менноніти. Громади євангельських християн- баптистів є в багатьох областях і автономних республіках РФ, в Україні, Білорусі, Молдові, Грузії, Азербайджані, Казахстані, у країнах Середньої Азії і Прибалтики. Цер­ква очолюється Радою євангельських християн-бап- тистів. Вона є членом Всесвітнього союзу баптистів, вхо­дить до Європейської федерації баптистів, а також є чле­ном Всесвітньої ради церков, Конференції європейських церков та інших міжнародних релігійних організацій.

Перші адвентисти сьомого дня з’явилися в Росії в 80-х рр. XIX ст. Зараз близько половини всіх громад ад­вентистів мешкає в Україні. Є вони також у Білорусі, Молдові, Казахстані, країнах Балтії, у Середній Азії, у ряді областей РФ. Єдиного організаційного центру ад­вентисти в СНД не мають.

В Україні є досить численні громади «Свідків Єгови», а у СНД вони діють у Молдові, на Північному Кавказі, в Іркутській області і Красноярському краї. Більшість з них підпорядковані Бруклінському центру. Крім того, в Україні є численні громади п’ятдесятників, частина яких ще у 1945 і 1947 рр. приєдналася до ВРЄХБ (так звана Серпнева угода).

 

Питання до самопідготовки

1. Загальне ставлення протестантизму до догматики і культу традиційних християнських церков.

2. Головні течії раннього протестантизму.

3. Чи є підстави звинувачувати протестантство у войовничому ставленні до представників інших релігійних конфесій?

4. Головні течії та відгалуження пізнього протестантизму.

5. Головні течії та відгалуження протестантизму, поширені в Україні.

6. Історичні причини виникнення протестантизму.

7. Чому протестантизм у його різних формах почав поширюва­тися в Україні?