Печать
PDF

Розділ 8 Соціологія соціальних відхилень (девіантної поведінки) - § 5. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людей і підтримання суспільного порядку

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

§ 5. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людей і підтримання суспільного порядку

Повноцінний соціальний контроль — це сукупність засобів та методів впливу суспільства на небажані форми поведінки з метою їх знищення або мінімізації. Отже, дієвим соціальний контроль може бути лише тоді, коли використовують різні його механізми, враховую­чи особливості самих відхилень.

До таких механізмів належать:

1)  власне контроль, який здійснюється зовні, у тому числі шляхом покарань та санкцій;

2)  внутрішній контроль, який забезпечується інтеріоризацією со­ціальних норм та цінностей;

3)  побічний контроль, зумовлений ідентифікацією з референтною законослухняною групою;

4)   «контроль», заснований на широкій доступності різних засобів досягнення цілей та задоволення потреб, альтернативних протиправ­ним або аморальним.

Враховуючи якість, спрямованість та поширеність соціальних від­хилень сьогодні в нашій країні, можна запропонувати таку стратегію соціального контролю: заміщення, витиснення найнебезпечніших форм соціальної патології суспільно корисними або нейтральними; спрямова­ність соціальної активності у суспільно схваленому або нейтральному напрямі; легалізація (як відмова від кримінального чи адміністративного переслідування) «злочинств без жертв» (гомосексуалізм, проституція, алкоголізм тощо); створення організацій соціальної допомоги: суїцидо- логічних, наркологічних, геронтологічних; реадаптація таресоціалізація осіб, які опинилися поза громадськими структурами; лібералізація та демократизація режиму утримання у в’язницях та колоніях за відмови від примусової праці та скорочення частки цього виду покарання у сис­темі правоохоронної діяльності; безумовне скасування страти.

Соціальний контроль лише тоді буде ефективним, коли його мето­ди відповідатимуть суті відхилення та враховуватимуть причину його походження. Таким чином, з огляду на місце та роль девіації в житті суспільства, її вивчення має бути об’єктом пильної уваги для раціо­нального використання в соціальному управлінні.

 

Питання для самоконтролю

1. Соціальні норми: поняття, загальні риси, основні види.

2. Сутність і загальні ознаки соціальних відхилень.

3. Типологія соціальних відхилень.

4. Форми девіантної поведінки.

5. Основні підходи до пояснення причин девіантної поведінки.

6. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції по­ведінки людей та підтримання суспільного порядку.