Печать
PDF

Глава 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці - § 3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

§ 3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці


В юридичній та правоохоронній практиці, особливо під час роз­слідувань та судових розглядів кримінальних справ про злочини проти власності у сферах господарської та службової діяльності, доводиться вирішувати питання, пов’язані з бухгалтерським обліком, економікою та технологією виробництва, товарознавством тощо.

Практика свідчить, що сліди таких злочинів, навіть найретельніше спланованих і продуманих, залишаються в документах бухгалтерсько­го обліку, економічних і технічних документах, технологічних про­цесах, споживчих якостях виготовленої продукції. Тому вони стають предметом наукового зацікавлення і вивчення з метою не тільки зне­шкодження та розкриття подібних злочинів, а й запобігання ним. Ось чому дуже важливим і ефективним складником професіональної ком­петенції юриста у площині успішного вирішення таких питань є знання основ бухгалтерського обліку, економічного та документального ана­лізів, уміння правильно і вчасно призначати документальні ревізії, судово-економічні, планово-економічні, комплексні та інші експертизи, аналізувати результати інвентаризацій, ревізій, експертиз та вміти ви­користовувати економічну інформацію. Всі ці та інші питання розгля­дає і вивчає спеціальна дисципліна — судова бухгалтерія.

Фаховий професіоналізм вимагає від юристів застосування різно­манітних джерел і об’єктів інформації з різних галузей знання (економі­ки, товарознавства, технології виробництва, бухгалтерського обліку). Наприклад, юрист, який працює на підприємстві, має постійно вирішу­вати бухгалтерські питання під час оформлення претензійно-позовних документів, стягнення дебіторської заборгованості, беручи участь в ін­вентаризаціях та ревізіях. Слідчий, суддя, адвокат, прокурор мусять розумітися на типових характеристиках злочинної діяльності у відпо­відних галузях господарства (що дає змогу виявляти механізм створен­ня слідів в обліковій, плановій та технологічній інформації), пізнавати і розуміти можливості використання фахових економічних та бухгалтер­ських знань у кримінальному, цивільному та адміністративному про­цесах. Судова бухгалтерія активно використовує такі знання і макси­мально наближує їх до потреб конкретної юридичної практики.