Печать
PDF

Розділ 8 Судова балістика - § 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії

Огляд зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється відповід­но до вимог норм КПК України (ст. ст. 190-193, 195). У разі потреби слідчий запрошує для участі в огляді спеціаліста з судової балістики.

Завданням огляду є виявлення, фіксація, вилучення зброї, боєпри­пасів, слідів пострілу і дослідження їх на місці події для визначення виду, системи, калібру зброї, кількості пострілів, дистанції, напрямку і місця, з якого було зроблено постріл.

Виявлену зброю фіксують за допомогою фотозйомки та описують у протоколі огляду. При огляді зброї необхідно додержуватися певних правил. Так, при огляді бойової зброї треба:

1)   встановити, чи знаходиться курок (ударник) на бойовому або захисному взводі та чи є патрон у патроннику;

2)  витягти магазин, оглянути його поверхню;

3)  розрядити зброю;

4)  вжити заходів щодо відшукання слідів;

5)   оглянути внутрішню поверхню каналу ствола для виявлення слідів пострілу у вигляді нагару, незгорілих порошинок;

6)  встановити, чи немає яких-небудь пошкоджень на зброї або чи не відсутні які-небудь частини;

7) визначити наявність або відсутність запаху пороху в каналі ствола.

У протоколі огляду щодо зброї слід вказати: місце виявлення, від­стань від двох нерухомих об’єктів, положення ствола зброї, вид, сис­тему, наявність і зміст маркувальних позначок, номер зброї або її частин, загальний стан зброї, положення курка, запобіжника, кожуха затвора, наявність патрона (гільзи) у патроннику, магазині (барабані), слідів пальців на зброї, кіптяви і нагару, сторонніх часток у стволі та слідів запаху порохових газів.

Огляд і дослідження боєприпасів. Патрони, гільзи, кулі, дріб, кар­теч, прокладки, пижі підлягають виявленню, фіксації та дослідженню при огляді на місці події.

У протоколі огляду при описі гільзи вказують: місце виявлення, форму, колір металу, маркувальні позначки, розміри, наявність і форму слідів зброї. При описі кулі (дробу) в протоколі відзначають: вид пере­пони, розміри пошкодження кулі, наявність на кулі сторонніх речо­вин.

Під час пошуку гільз необхідно враховувати механізм викидування гільзи (бік викидування). При цьому ефективним буде застосування металошукача.

Дріб може бути виявлений у тілі (або одягу) потерпілого та в інших об’єктах. Гранична дальність польоту дробу — 400 м (при діаметрі дробу 5 мм — дальність 500 м, картеч — дальність до 600 м).

Під час огляду вогнепальних ушкоджень фіксують: вид і власти­вості перепони, форму країв ушкодження та його розміри, взаємне розташування декількох ушкоджень, їх розміщення на перепоні.

При виявленні слідів кіптяви, незгорілих порошинок, частин змаз­ки в протоколі необхідно описати: форму, кількість зон відкладення, інтенсивність кожної зони, колір кіптяви чи порошинок, їх віддаленість від ушкодження та ін.

Визначення напрямку пострілу і місця, звідки він був зроблений. При огляді місця події місце пострілу визначають за допомогою ви­явлення гільз та за слідами вогнепальних ушкоджень. Напрямок по­льоту кулі звичайно визначається шляхом візирування (спостереження крізь канал пробоїни). Наявність двох пробоїн дозволяє визначити на­прямок польоту кулі з достатньою точністю. Візирування може здій­снюватися за допомогою виготовленої з паперу трубки або протягу­ванням шнура крізь пробоїни. Місце пострілу, встановлене за допомогою візирування, фотографують. При стрільбі з великої відстані необхідно враховувати траєкторію польоту кулі. У складних випадках доцільно запрошувати спеціаліста з судової балістики.

Виявлена та досліджена на місці події вогнепальна зброя, сліди її дії та боєприпаси підлягають вилученню. Ці об’єкти належним чином упаковуються та опечатуються печаткою слідчого.