М.О. Мацелик Фінансове право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 ЗМІСТ
3 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
4 Вступ
5 Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
6 Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
7 Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ
8 Тема 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
9 Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
10 Розділ II БЮДЖЕТНЕ ПРАВО Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
11 Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
12 Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
13 Тема 9. ЦІЛЬОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВНІ ФОНДИ
14 Тема 10. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ
15 Тема 11. КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ
16 Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ
17 Тема 13. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО БОРГУ ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
18 Розділ ІІІ ПОДАТКОВЕ ПРАВО Тема 14. ТЕОРІЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
19 Тема 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
20 Тема 16. ОСНОВНІ ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ. ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
21 Тема 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
22 Тема 18. РЕСУРСИ І ПОДАТКИ
23 Тема 19. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
24 Тема 20. ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
25 Розділ IV. БАНКІВСЬКЕ І СТРАХОВЕ ПРАВО. ЦІННІ НАПЕРИ Тема 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
26 Тема 22. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ГОТІВКА
27 Тема 23. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
28 Тема 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
29 Тема 25. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
30 Тема 26. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ВІДПОВІДНИХ РИНКІВ
31 Тема 27. СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
32 Тема 28. ПРАВОВА СКЛАДОВА ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ
33 Тема 29. ЦІННІ ПАПЕРИ - ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
34 Тема 30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ