Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.)

Це перший в Україні навчальний посібник з курсу "Інформаційне право". У посібнику розкриваються зміст, сутність та найважливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномену — інформаційного права. Наводяться визначення основних понять та категорій. Висвітлюються базові принципи правового регулювання суспільних відносин в умовах формування інформаційного суспільства.
Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.

© B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін. автори, 2004
© Видавництво "Знання", 2004

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.))
2 ВСТУП
3 Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони
4 Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного права
5 Розділ 3. Структура науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право"
6 Розділ 4. Вплив правової інформатики на формування права
7 Розділ 5. Інформаційна культура як об'єкт інформаційного права
8 Розділ 6. Правове відображення формування державної інформаційної політики в Україні
9 Розділ 7. Міжнародні аспекти інформаційного права
10 Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права
11 Розділ 9. Безпека в інформаційному суспільстві через нові парадигми науки кримінального права
12 ВИСНОВКИ
13 ЛІТЕРАТУРА