Печать
PDF

Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права

Posted in Право - Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права

8.1. Вступ до основ інформаційної безпеки
8.2. Елементи формування основ тектології інформаційної безпеки

8.2.1. Сутність теорії інформаційної безпеки
8.2.2. Напрямки інформаційної безпеки
8.2.3. Інститути тектології інформаційної безпеки
8.2.4. Інформаційна безпека як функція
8.3. Агреговані моделі тектології інформаційної безпеки
8.4. Методологічні положення інформаційної безпеки
8.5. Людський фактор в організації інформаційної безпеки
8.6. Правовий аспект інформаційної безпеки

8.6.1. Основні питання правової культури щодо інформаційної безпеки
8.6.2. Стан правового регулювання охорони та захисту інформації

 

8.1. Вступ до основ інформаційної безпеки

Масове впровадження нових технічних засобів, на основі яких здійснюється інформатизація у всьому світі, робить прозорими державні кордони і формує нові геополі-тичні парадигми у розумінні глобальних соціотехнічних систем. Міжнародна інформаційна сфера стає не тільки однією з важливих сфер співробітництва, а й середовищем конкуренції між окремими особами, державами, міждержавними політичними та економічними угруповуваннями. Електронно-комунікаційна інфраструктура, як і інші інформаційні ресурси, стає об'єктом міждержавної боротьби за світове лідерство або об'єктом недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності чи інших суспільних інформаційних відносин.
Все це зумовлює необхідність формування такого аспекту інформаційної культури, як культура інформаційної безпеки, культура організації інформаційної безпеки. Зазначений аспект розвитку інформаційної культури набуває відображення у такій прикладній науковій дисципліні, як теорія організації (тектологія) інформаційної безпеки.