Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

У навчальному посібнику розглядаються питання кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби, проблеми кваліфікації цих злочинів, відмежування їх від суміжних злочинів та діянь, що не є злочинними.
Для студентів і курсантів вищих навчальних закладів при вивченні курсу кримінального права та спецкурсу «Військові злочини», практикуючих юристів, військовослужбовців, викладачів.

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Яв 1/11-5085 від 23 червня 2011 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 7 від 22 лютого 2011 р.) Рецензенти: Н.О. Гуторова — академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор; А.В. Савченко — начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; М.Г. Пінчук — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, генерал-лейтенант юстиції Колектив авторів: Г.М. Анісімов, кандидат юридичних наук, доцент — розділи II, IV, розділ VI (у співавт. з В. І. Касинюком); Ю.П. Дзюба, кандидат юридичних наук, доцент — розділ VIII (у співавт. з М.І. Пановим), розділи IX, X; B.І. Касинюк, кандидат юридичних наук, доцент — розділ V, розділ VI (у співавт. з Г.М. Анісімовим); М.І. Панов, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор — вступ, розділ I, розділ VIII (у співавт. з Ю.П. Дзюбою); C.О. Харитонов, кандидат юридичних наук, доцент — розділи III, VII

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Вступ військові злочини
2 Розділ І. Поняття, система і види військових злочинів
3 Розділ ІІ. Злочини проти порядку підлеглості та військової гідності
4 Розділ III. Злочини проти порядку проходження військової служби
5 Розділ IV. Злочини проти порядку збереження та користування військовим майном
6 Розділ V. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки
7 Розділ VI. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб
8 Розділ VII. Злочини у сфері охорони державної таємниці
9 Розділ VIII. Військові злочини у сфері службової діяльності
10 Розділ ІХ. Злочини проти порядку несення військової служби на полі бою, в районі бойових дій та в інших надзвичайних ситуаціях
11 Розділ Х. Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями