Одиничні злочині: поняття, види, кваліфікація

У монографії на основі приписів чинного кримінального законодавства, вивчення спеціальної літератури і матеріалів судової практики розглядається широке коло теоретичних і практичних питань, пов'язаних із характеристикою одиничних злочинів. Аналізуються види одиничних злочинів як структурних елементів множинності; досліджуються їх ознаки; пропонується їх класифікація; розглядаються окремі питання їх кваліфікації. Значна увага в роботі приділяється аналізу приписів закону, наукової літератури та матеріалів судової практики.
В окремих розділах монографії розглядаються питання про визначення обставин, що виключають одиничний злочин у структурі множинності злочинів, а також з'ясовується місце одиничного злочину в системі інституту множинності злочинів.
Робота розрахована на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів. Корисною вона буде і для всіх тих, хто цікавиться питаннями кримінального права та практикою його застосування.

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Передмова Одиничні злочині
2 Розділ 1. Поняття одиничного злочину
3 1.1. Основні концепції одиничного злочину в науці кримінального права дореволюційного періоду
4 1.2. Концепції одиничного злочину в сучасній теорії кримінального права
5 Розділ 2. Види одиничних злочинів
6 Розділ 3. Триваючий злочин
7 Розділ 4. Продовжуваний злочин
8 Розділ 5. Складений злочин
9 Розділ 6. Злочин із похідними наслідками
10 Розділ 7. Обставини, що виключають одиничний злочин у структурі множинності злочинів
11 Розділ 8. Місце одиничного злочину в системі інституту множинності злочинів