Печать
PDF

Розділ 1. Поняття одиничного злочину

Posted in Уголовное право - Одиничні злочині: поняття, види, кваліфікація

Вступ

Дослідження одиничних злочинів доцільно розпочати із визначення їх найбільш характерних, істотних ознак з тим, щоб на підставі останніх сформулювати загальне поняття одиничного злочину. Як слушно зазначив М.І. Панов, глибока і ґрунтовна розробка наукових понять є не тільки необхідною умовою правильного застосування діючих кримінально-правових норм, а й фундаментальною базою вдосконалення чинного законодавства[3].

Таким чином, питання щодо визначення поняття одиничного злочину має принципове значення, адже без його вирішення неможливо визначити сутність одиничних злочинів, а також виявити особливості, що відмежовують їх від окремих видів множинності злочинів. Загальне поняття одиничного злочину має значення і для правотворчої діяльності, тому що без нього неможливо правильно, науково обґрунтовано, відповідно до суспільних потреб сконструювати кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за ускладнені види злочинної діяльності.

Про необхідність мати в науці кримінального права поняття одиничного злочину свідчить і той факт, що багато криміналістів при дослідженні інших наукових проблем так чи інакше вимушені звертатися до поняття одиничного злочину, формулюючи при цьому відповідні визначення. Через це в літературі наразі існує значна кількість визначень одиничного злочину, як подібних одне до одного, так і істотно відмінних через констатацію в них різних ознак. З огляду на вищезазначене уявляється, що з'ясування і урозуміння точок зору, які раніше висловлювались науковцями з теми цього дослідження, пошук нових шляхів для вирішення спірних питань матиме неабияку користь для науки кримінального права.