Печать
PDF

Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ - Параграф 4. Контрактація сільсько-господарської продукції

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

1. За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

2. До договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.  Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.

Відповідно до статті, що коментується, за договором контрактації виробник зобов'язується виробити і передати заготівельникові продукції у власність вироблену ним продукцію в обумовлені в договорі строки у кількості та асортименті, передбачених договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві ним сільгосппродукції, прийняти та оплатити її за узгодженими цінами.

Сторонами договору контрактації — продавцем (виробником продукції) і заготівником (контрактантом) є підприємці. Виробником продукції виступають комерційні юридичні особи, які вирощують (виробляють) таку продукцію, - господарчі товариства, виробничі кооперативи, громадяни, які займаються цим видом підприємницької діяльності. Заготівниками також є особи які займаються підприємницькою діяльністю. Ними можуть бути як комерційні організації, так і фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють закупку сільгоспродукції для переробки або продажу.

Предметом договору контрактації — сільгоспродукції є: зерно, овочі, фрукти, молоко, птиця та інша продукція, яка визначається родовими ознаками. Як правило, це майбутній товар, який треба виростити, або виготовити в майбутньому в умовах сільського господарства. До істотних умов договору, крім предмета, відноситься строк. Ціна в договорі контрактації, так як в договорі поставки, не є істотною умовою.

Виробництво сільськогосподарської продукції в більшості випадків є ризиковим, так як не завжди можна передбачити вплив навколишнього природного середовища, тому її виробник більш вражений з економічного боку ніж заготівельник. Законодавець, визначаючи права і обов'язки учасників договору контрактації і їх відповідальність, таким чином щодо заготівника пред'являються більш жорсткі вимоги, ніж до виробника. Відповідно до умов договору сторони самостійно визначатимуть, яким чином буде проводитись передача та вивіз продукції. Заготівельник не вправі відмовитись від прийняття продукції. Відмова можлива лише у випадку невідповідності продукції умовам договору про кількість, асортимент, тару. У разі простроченні передачі продукції заготівник вправі відмовитись від прийняття доставленої йому продукції лише у випадку, коли він повідомив виробника про відмову і повідомлення отримано до передачі продукції

Договір контрактації - консенсуальний, сплатний, двосторонній. Договір контрактації за загальним правилом укладається в письмовій формі. Обов'язки виробника полягають у передачі сільськогосподарської продукції заготівельнику. Особливість умов про передачу товару в договорі контрактації пов'язаний з необхідністю передати продукцію в обумовленому асортименті. Заготівельник зобов’язаний прийняти і оплатити продукцію. Законодавець, враховуючи ризиковий характер договору контрактації, у випадку, коли виробник доведе відсутність своєї вини за невиконання або неналежне виконання договору, звільняється від відповідальності. Заготівник відповідає за порушення умов договору на загальних підставах, так як його відповідальність базується на ризику.

До договору контрактації застосовуються правила договору купівлі-продажу, та договору поставки, оскільки договір контрактації по предмету і змісту договору близький до договору поставки та купівлі-продажу. Основну роль в регулюванні договору контрактації відіграє ст.713 Цивільного кодексу України. Питання, які залишаються неврегульованими, вирішуються на основі правил про договір поставки, загальних положень купівлі-продажу, встановлених ЦК та іншими законодавчими актами.

Законодавством можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.