Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов Історія України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 Зміст
3 Стародавня історія України
4 Київська Русь
5 Роздробленість Київської Русі
6 Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польщі
7 Українські землі під владою Речі Посполитої
8 Початок Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр.
9 Руїна
10 Україна наприкінці XVII—XVIII ст.
11 Культура України в другій половині XVII—XVIII ст.
12 Україна наприкінці XVIII — початку XIX ст.
13 Україна у другій половині XIX ст. — початку XX ст.
14 Церковне й культурне життя України. Кінець XVIII — початок XX ст.
15 Україна в роки Першої світової війни
16 Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.)
17 Українські землі (УРСР) під російською владою (1921—1939 pp.)
18 Українські землі під владою Польщі (1921—1939 pp.)
19 Українські землі під владою Румунії
20 Українські землі під Чехословаччиною (Закарпаття)
21 Українська наука і культура новітнього часу (до 1946 р.)
22 Україна в часи Другої світової війни (1939—1945 pp.)
23 Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства у 1945-му — на початку 1950-х рр.
24 Україна в умовах тимчасової лібералізації радянського суспільства 1953—1964 рр.
25 Україна в умовах зростаючої кризи радянської тоталітарної системи (друга половина 1960-х — середина 1980-х pp.)
26 Процес перебудови в СРСР та його наслідки для України
27 Україна в умовах незалежності