Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )
Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової)

Навчальний посібник написаний у формі питань та відповідей. У ньому лаконічно викладена інформація з навчальних дисциплін “Господарське (підприємницьке) право”, “Інвестиційне і зовнішньоекономічне право” та “Банківське право”, поділена відповідно на три розділи.
Для студентів, що навчаються в юридичних вузах, при вивченні зазначених дисциплін, студентів економічних та інших навчальних закладів, працівників державних органів, юристів, які практикують, а також підприємців.
Нормативно-правові акти приводяться за станом на 1 березня 2005 р.

© Колектив авторів, 2005
© ТОВ “Одіссей” підготовка до друку, оформлення, 2005

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
101 98. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька суб'єктів
102 99. Місце виконання господарського зобов'язання
103 100. Виконання грошових зобов'язань
104 101. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
105 102. Банківська гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань
106 103. Загальні умови припинення господарських зобов'язань
107 104. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін, у разі поєднання його сторін в одній особі, неможливості виконання
108 105. Недійсність господарського зобов'язання
109 106. Договір комерційної концесії
110 107. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
111 108. Винагорода за договором комерційної концесії
112 109. Обов'язки сторін за договором комерційної концесії
113 110. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
114 111. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
115 112. Зміна та розірвання договору комерційної концесії
116 113. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
117 114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)
118 115. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
119 116. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
120 117. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
121 118. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС
122 119. Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами
123 120. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
124 121. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
125 122. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
126 123. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
127 124. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
128 125. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
129 126. Інвестування за кордон
130 127. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
131 128. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
132 129. Форми спільної інвестиційної діяльності
133 130. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку
134 131. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції
135 132. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання
136 133. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання
137 134. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
138 135. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю
139 136. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
140 137. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
141 138. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
142 139. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
143 140. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
144 141. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
145 142. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, які регулюють їх діяльність
146 143. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
147 144. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
148 145. Види неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
149 146. Порівняльна реклама
150 147. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 5