Печать
PDF

Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Страница 7

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

 

§7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Порядок діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її органів і посадових осіб визначаються Конституцією України, Законом України «Про Верховну Раді Автономної Республіки Крим», іншими законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим і нормативно-правовими актами АРК.

Діяльність Верховної Ради АРК здійснюється сесійно. Сесії можуть бути черговими, позачерговими і надзвичайними.

Чергові сесії Верховної Ради АРК скликаються Президією Верховної Ради АРК і проводяться: весняна – з січня по липень, осіння – з вересня по грудень. Позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради АРК за його ініціативою, за пропозицією Президії Верховної Ради АРК, а також на вимогу не менше ніж 1/3 від загального складу Верховної Ради АРК у термін не пізніше як через 10 днів із дня надходження такої вимоги. Надзвичайні сесії можуть скликатися у випадку введення на території автономії режиму військового, надзвичайного або іншого стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, місцевого самоврядування, статусу і повноважень Верховної Ради і Ради міністрів АРК за вимогою не менше 1/3 депутатів Верховної Ради АРК, з ініціативи Голови Верховної Ради або її Президії.

Проект порядку денного сесії формується Президією Верховної Ради АРК. Пропозиції з питань, запропонованих для включення до порядку денного чергової сесії, вносяться до Президії Верховної Ради АРК не менш як за 20 днів до її відкриття. Порядок денний сесії затверджується рішенням Верховної Ради АРК, прийнятим більшістю голосів депутатів від їх загального складу.

Сесія Верховної Ради АРК складається з пленарних засідань Верховної Ради АРК і засідань її органів. Пленарні засідання Верховної Ради АРК проводяться в середу, четвер і п’ятницю кожного третього тижня (пленарного тижня) місяця. Чергові засідання Президії Верховної Ради АРК проводяться у вівторок кожного тижня місяця. Позачергові засідання Президії скликаються Головою Верховної Ради АРК або за його дорученням його заступниками в міру необхідності.

Не пізніше ніж за 10 днів до відкриття чергової сесії Верховної Ради АРК або пленарного засідання всім депутатам розсилаються проекти нормативно-правових актів із питань, що пропонується винести на розгляд Верховної Ради АРК. Підготовлені проекти направляються також до Ради міністрів АРК та інших причетних органів. Проекти документів, що виносяться на розгляд позачергової сесії, видаються депутатам під час їх реєстрації.

Пленарні засідання Верховної Ради АРК відкриває, веде і закриває Голова Верховної Ради АРК або за його дорученням один з його заступників. Якщо це з якихось причин неможливо, то за рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від їх загального складу, функції головуючого виконує один з членів Президії Верховної Ради або депутат.

Пленарне засідання Верховної Ради АРК відкривається і проводиться, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від їх загального складу. На початку кожного засідання реєстраційною групою Секретаріату Верховної Ради АРК під розпис і головуючим на засіданні із застосуванням електронної системи голосування здійснюється реєстрація депутатів. Дані реєстрацій є підставою для відкриття пленарних засідань, а також для нарахування виплат депутату за час участі в пленарних засіданнях. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе через відсутність необхідного числа депутатів за даними реєстрації головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання на одну годину, потім оголошує перерву до початку вечірнього засідання, а надалі переносить засідання на день наступного чергового пленарного засідання.

У день звичайно проводяться два пленарних засідання – ранкове і вечірнє. Ранкові пленарні засідання проводяться з 10 до 13 год., вечірні – із 15 до 18 год. з перервами відповідно з 11 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. і з 16 год. 30 хв. до 16 год. 45 хв. З 13 до 15 год. проводяться засідання депутатських груп, фракцій, коаліцій, блоків.

На початку першого пленарного засідання пленарного тижня відводиться не більше однієї години для формування порядку денного на пленарний тиждень і визначення порядку розгляду питань. Цей час може бути продовжений за рішенням Верховної Ради АРК.

Тривалість доповідей, співдоповідей і заключного слова встановлюється головуючим на засіданні Верховної Ради АРК за погодженням з доповідачами і співдоповідачами, але не повинна перевищувати:

– 30 хв. – для доповіді;

– 20 хв. – для співдоповіді;

– 5 хв. – для заключного слова.

Для питань до доповідача і співдоповідача відводиться до 30 хв., для виступів у дебатах – не більше 1 год. Питання до доповідачів направляються в письмовому вигляді або задаються усно.

Виступаючим дається:

– у дебатах – до 7 хв.;

– для повторних виступів у дебатах – до 3 хв.;

– для виступу під час постатейного обговорення проектів нормативно-правових актів, по кандидатурах, порядку ведення засідання, мотивах голосування, для заяв, внесення депутатських запитів, звернень, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хв.

Депутат Верховної Ради АРК може виступати на засіданні Верховної Ради тільки після надання йому слова головуючим на пленарному засіданні, причому не більше двох разів з того самого питання. За рішенням Верховної Ради АРК, прийнятим більшістю голосів депутатів від їх загального складу, слово для виступу може бути надано запрошеним та іншим особам. Запис для виступу здійснюється через електронну систему голосування або шляхом усного або письмового звернення до головуючого на пленарному засіданні. Перед виступом промовець представляється (депутат називає прізвище, ім’я, по батькові, номер виборчого округу; інші особи – прізвище, посаду або рід занять).

Наприкінці кожного вечірнього засідання відводиться до 30 хв. для виступів депутатів Верховної Ради АРК з короткими (до 3 хв.) заявами і повідомленнями. Обговорення по заявах і повідомленнях не відкриваються.

Тексти виступів депутатів Верховної Ради АРК, що записалися для виступу, але виступили, на прохання цих депутатів включаються до стенограми пленарного засідання за умови, якщо тексти в письмовому вигляді передані до секретаріату сесії.

Постанови і рішення Верховної Ради АРК приймаються шляхом відкритого, у тому числі поіменного, а також таємного голосуванням з використанням електронної системи голосування або з використанням бюлетенів. Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутатів Верховної Ради АРК, підтриманою не менш як 1/3 від загального складу депутатів Верховної Ради. По персоналіях поіменне голосування не проводиться.

Під час голосування з одного питання кожний депутат Верховної Ради АРК має один голос і подає його за запропоноване рішення, проти нього або утримується при голосуванні. Депутат голосує особисто, не допускається передача іншій особі права голосу депутата.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що розглядається. По закінченні підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування: число голосів, поданих «за», прийняте рішення або не прийняте.

Інформаційні повідомлення про пленарні засідання Верховної Ради АРК готуються прес-центром Верховної Ради АРК і публікуються в газеті «Крымские известия», а також оприлюднюються через засоби масової інформації. Засідання Верховної Ради АРК протоколюються, записуються через систему стенографування відділу діловодства і контролю на магнітну стрічку.