Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 Зміст
3 Передмова
4 Розділ І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Глава 1 Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна дисципліна
5 Глава 2 Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність
6 Розділ II Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні
7 Глава 2 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні
8 Розділ ІІІ Організація роботи Верховної Ради України Глава 1 Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України
9 Глава 2 Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України
10 Глава 3 Організація роботи народних депутатів України
11 Розділ ІV Організація роботи Президента України
12 Розділ V Організація роботи органів виконавчої влади України Глава 1 Організація роботи Кабінету Міністрів України
13 Глава 2 Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
14 Глава 3 Організація роботи місцевих державних адміністрацій
15 Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим
16 Глава 2 Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
17 Розділ VII Організація місцевого самоврядування в Україні Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні
18 Глава 2 Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
19 Глава 3 Організація роботи депутатів місцевих рад
20 Розділ VIII Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами
21 Перелік рекомендованої літератури
22 Питання для самоперевірки