Печать
PDF

Зміст

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Передмова

ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА  ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Глава 1 Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна дисципліна

§1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування

§2. Методологія науки державного будівництва  та місцевого самоврядування

§3. Система науки державного будівництва і місцевого    самоврядування

§4. Державне будівництво і місцеве самоврядування  у системі суспільних та юридичних наук

§5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни

Глава 2 Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність

§1. Еволюція науки державного будівництва і місцевого самоврядування

§2. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі

Розділ II Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні

Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації  роботи органів публічної влади в Україні

§1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади

§2. Система органів публічної влади в Україні

§3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні

§4. Функції та компетенція органів публічної влади

§5. Форми діяльності органів публічної влади

§6. Методи діяльності органів публічної влади

Глава 2 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності  органів публічної влади в Україні

§1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації  та діяльності органів публічної влади в Україні

§2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні

§3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні

ЧАСТИНА ОСОБЛИВА

Розділ ІІІ Організація роботи Верховної Ради  України

Глава 1 Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України

§1. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу

§2. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України

§3. Порядок формування Верховної Ради України

§4. Структура Верховної Ради України

§5. Функції та компетенція Верховної Ради України

§6. Форми діяльності Верховної Ради України

§7. Методи діяльності Верховної Ради України

§8. Акти Верховної Ради України

§9. Апарат Верховної Ради України

Глава 2 Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України

§1. Організація роботи Голови Верховної Ради України  та його заступників

§2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України

§3. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України

§4. Організація роботи депутатських груп і фракцій

§5. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Глава 3 Організація роботи народних депутатів України

§1. Основи правового статусу народних депутатів України

§2. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України

§3. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі

§4. Депутатські запити і звернення

§5. Основні гарантії депутатської діяльності

Розділ ІV  Організація роботи Президента України

§1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування

§2. Організація виборів Президента України

§3. Функції та компетенція Президента України

§4. Форми діяльності Президента України

§5. Методи діяльності Президента України

§ 6. Гарантії діяльності Президента України

§ 7. Апарат Президента України, організація його роботи

§ 8. Представництво Президента України в Автономній  Республіці Крим, його статус і організація роботи

§ 9. Рада національної безпеки і оборони України

Розділ V Організація роботи органів  виконавчої влади України

Глава 1 Організація роботи Кабінету Міністрів України

§1. Кабінет Міністрів України у системі органів  державної влади України

§2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України

§3.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України

§4.Форми діяльності Кабінету Міністрів України

§5.Порядок підготовки і проведення засідань  Кабінету Міністрів України

§6. Організація роботи органів, що утворюються  Кабінетом Міністрів України

§7. Методи діяльності Кабінету Міністрів України

§8. Акти Кабінету Міністрів України

§9. Апарат Кабінету Міністрів України

Глава 2 Організація роботи міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади

§1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади

§2. Структура центральних органів виконавчої влади

§3. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади

§4. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України

Глава 3 Організація роботи місцевих  державних адміністрацій

§1. Система і основи правового статусу місцевих  державних адміністрацій

§2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій

§3. Структура місцевих державних адміністрацій

§4. Порядок формування місцевих державних  адміністрацій

§5. Функції та компетенція місцевих державних  адміністрацій

§6. Організація роботи голови місцевої державної  адміністрації та його заступників

§7. Апарат місцевих державних адміністрацій

§8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій

§9. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій

§10. Акти місцевих державних адміністрацій

Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим

Глава 1 Організація роботи Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

§1. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§2. Порядок формування Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

§3. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§4. Правовий статус депутатів Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

§5. Правові форми діяльності Верховної Ради АРК

§6. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим  нового скликання

§7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§9. Організація роботи депутатських груп і фракцій  Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§10. Організація роботи апарату Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

Глава 2.Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Розділ VII Організація місцевого самоврядування в Україні

Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні

§1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні

§2. Система місцевого самоврядування в Україні

§3. Функції й повноваження місцевого самоврядування

§4. Гарантії місцевого самоврядування

Глава 2 Організація роботи органів місцевого  самоврядування та їх посадових осіб

§1. Представницькі органи місцевого самоврядування:  їх система і порядок формування

§2. Структура місцевих рад

§3. Форми і методи роботи місцевих рад

§4. Сесія – основна організаційна форма діяльності  місцевих рад

§5. Організація роботи постійних комісій місцевих рад

§6.Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад

§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи

§8. Організація роботи відділів, управлінь, інших  виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату  виконкомів

§9. Органи самоорганізації населення

§10. Акти органів та посадових осіб місцевого  самоврядування

Глава 3 Організація роботи депутатів місцевих рад

Розділ VIII Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами

§1. Взаємодія органів публічної влади  з об’єднаннями громадян

§2. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями

§3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України

§4. Взаємовідносини органів публічної влади  із судовими органами

§5. Взаємодія органів публічної влади  з органами прокуратури

§6.Взаємодія органів публічної влади  з органами внутрішніх справ

Перелік рекомендованої літератури

Питання для самоперевірки