Печать
PDF

Розділ XI Індекси - § 4. Базисні та ланцюгові індекси

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

§ 4. Базисні та ланцюгові індекси

В усіх попередніх прикладах порівнювалися дані лише за два пе­ріоди. Дуже часто при аналізі того чи іншого суспільного явища до­водиться оперувати даними за три і більше послідовних періодів. У цих випадках виникає питання про вибір бази порівняння. Залежно від того, що приймається за базу порівняння, індекси можуть бути базисними та ланцюговими.

Базисні індекси одержують шляхом порівняння абсолютних рівнів кожного періоду з рівнем якогось періоду (звичайно початкового), при­йнятого за базу порівняння.

Ланцюгові індекси одержують шляхом порівняння абсолютного рівня кожного періоду з рівнем попереднього періоду.

Між базисним і ланцюговим індивідуальними індексами існує взаємозв’язок, що дає змогу переходити від ланцюгових індексів до базисних і навпаки. Послідовне перемноження ланцюгових індексів дає базисний індекс відповідного періоду. Ланцюгові індекси можна одержати з базисних шляхом ділення відповідного базисного індексу на попередній базисний індекс. Методика обчислення базисних та ланцюгових індексів наочно свідчать про те, що індивідуальні індекси нічим не відрізняються від відносних величин динаміки.

Застосування базисних або ланцюгових індивідуальних індексів залежить від мети дослідження. Якщо треба охарактеризувати дина­міку явища порівняно з певним періодом, то обчислюють базисні ін­декси, а якщо треба виявити результати зміни кожного окремого пері­оду порівняно з попереднім — ланцюгові індекси.

Інша справа, якщо нам потрібно обчислити загальні індекси базис­ним або ланцюговим способом, тому що завжди виникає питання про використання постійних або змінних ваг, оскільки залежно від мети до­слідження використовуються і ті і інші. Якщо для всього індексного ряду застосовують ваги на рівні одного і того самого періоду, то базисні та ланцюгові індекси мають постійні ваги, а якщо ваги змінюються від одного індексу до другого, то індекси мають змінні ваги. Для індексів із постійними вагами зберігається співвідношення між ланцюговими і ба­зисними індексами, яке встановлено для індивідуальних індексів.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття та розкрийте суть статистичних індексів.

2. Розкрийте значення індексного методу для аналізу правових явищ.

3. Охарактеризуйте методологічні принципи індексного методу.

4. Розкрийте поняття індексів кількісних та якісних показників.

5. Розкрийте особливості побудови загальних індексів злочинності та суди­мості.

 

Завдання 1. Маємо такі дані про кількість розглянутих у місцевому суді кри­мінальних справ: у січні — 20, лютому — 30, березні — 35, квіт­ні — 40, травні — 45, червні — 50. Обчисліть індивідуальні індек­си базисним способом.

Завдання 2. За даними завдання 1 обчисліть індивідуальні індекси ланцюговим способом. Поясніть, коли на практиці застосовуються індивіду­альні індекси, обчислені базисним або ланцюговим способом.