Печать
PDF

Зміст Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Posted in Учебные материалы - Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Естетика як наука


§ 1. Сутність і предмет естетики    

§ 2. Структура естетичного знання 

§ 3. Функції естетики та її місце в системі гуманітарних наук 

Питання для самоконтролю


Розділ 2. Історія світової естетичної думки


§ 1. Естетичні уявлення в системі філософського знання часів Античності 

§ 2. Естетична складова у європейській філософії доби Середньовіччя

§ 3. Естетична складова у європейській культурі епохи Відродження

§ 4. Становлення естетики як науки у добу Нового часу

§ 5. Естетичні теорії сучасності

Питання для самоконтролю 


Розділ 3. Категорії естетики


§ 1. Система категорій і понять естетики 

§ 2. Естетичне як метакатегорія естетики 

§ 3. Гармонія та міра 

§ 4. Прекрасне та потворне

§ 5. Піднесене й низьке

§ 6. Трагічне та комічне

Питання для самоконтролю 


Розділ 4. Естетична свідомість і естетична діяльність


§ 1. Діалектика естетичної свідомості та естетичної діяльності 

§ 2. Естетична свідомість 

§ 3. Структура естетичної свідомості

§ 4. Естетична діяльність 

§ 5. Естетична і художня діяльність

Питання для самоконтролю 


Розділ 5. Морфологія мистецтва


§ 1. Історія дослідження проблеми морфології мистецтва 

§ 2. Моделі морфології мистецтва 

§ 3. Характеристика родо-жанрової диференціації основних видів мистецтва

§ 4. Синтез як особливість сучасного мистецтва

Питання для самоконтролю 


Розділ 6. Мистецтво як об’єкт естетичного аналізу


§ 1. Історичний процес формування художньо-образного мислення

§ 2. Мистецтво як специфічне соціальне явище. Поліфункціональність мистецтва

§ 3. Художній образ — кардинальна категорія естетики

§ 4. Мистецтво як художній твір. Зміст і форма художнього твору

Питання для самоконтролю


Розділ 7. Типологія історичного буття мистецтва


§ 1. Категорії історичного буття мистецтва

§ 2. Першоджерела художнього осягнення світу в добу первісності

§ 3. Особливості середньовічного художнього бачення світу

§ 4. Мистецтво Відродження

§ 5. Мистецтво Нового часу

§ 6. Мистецтво реалізму

§ 7. Мистецтво романтизму

Питання для самоконтролю


Розділ 8. Естетичний аналіз мистецтва ХХ ст.


§ 1. Естетичні засади мистецтва модернізму 

§ 2. Модернізм у мистецтві — нова парадигма світобачення 

§ 3. Модернізм і постмодернізм. Порівняльний аналіз

§ 4. Реалізм як творчий метод у мистецтві ХХ ст. Вітчизняна форма реалізму ХХ ст. — соціалістичний реалізм

§ 5. Мистецька панорама України межі XX-XXI ст.

Питання для самоконтролю


Розділ 9. Естетична культура


§ 1. Характеристика естетичної культури

§ 2. Художня культура

§ 3. Естетичне виховання

Питання для самоконтролю

Додаток до розділу 8