Печать
PDF

Розділ 14 Сучасні нетрадиційні релігії та нові релігійні рухи

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розділ 14 Сучасні нетрадиційні релігії та нові релігійні рухи

 

§ 1. Причини виникнення нових релігійних рухів

Характерною рисою другої половини ХХ ст. є поява і розвиток нових релігійних рухів. Неорелігійний бум до- сяг кульмінації в 70-і рр. ХХ ст. Цей період характеризу­вався кризою історично сформованих форм релігійної свідомості, розчаруванням у цінностях суспільства, заго­стренням відчуття безцільності життя, самітності, паді­нням популярності традиційних релігій, усередині яких і поміж яких відбулися розколи. У пострадянських краї­нах особливу роль відіграла критика попереднього пері­оду, коли віра розглядалася як щось вороже громадяни­нові Радянської держави. Нарешті, зараз атмосфера, що панує в Україні, штовхає людину на пошуки ідеального світу, де усі було б інакше і краще. Як правило, таким ос­трівцем стають нові релігійні рухи, у яких на поверхні панує атмосфера довіри і спокою, де людина знаходить для себе певний психологічний захист від дійсності, у якій часто не може себе реалізувати. Крім цього, нові релігійні рухи пропонують вирішення всіх проблем тут і зараз, висуваючи проекти радикальної перебудови світу.

Аналізуючи релігійну ситуацію в Україні ХХ — почат­ку ХХІ ст., слід наголосити, що поширення нових релігій­них рухів обумовлюється особливостями психологічної і соціокультурної атмосфери сучасного перехідного пері­оду розвитку суспільства. У першу чергу цей вплив по­значається на молоді, що значною мірою відірвалася від традицій і перебуває в пошуках духовного ідеалу. Крім того, необхідно враховувати значну активність і місіо­нерську діяльність нових релігійних рухів, їхні фінансові можливості, що інколи перевищують можливості тради­ційної церкви. Водночас нові релігійні рухи є невід’єм­ним елементом соціального розвитку, під впливом яко­го відбувається зміна релігійної картини світу.