Печать
PDF

Розділ 12 Соціологія права - § 2. Соціальна обумовленість розвитку права

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

§ 2. Соціальна обумовленість розвитку права

Під соціальною обумовленістю права розуміють відповідність, адекватність права суспільним відносинам, що регулюються, його здатність відображати об’єктивні потреби суспільного життя. Предмет досліджень, що спрямовані на вивчення соціальної обу­мовленості права, становлять соціальні чинники неправового ха­рактеру, які певною мірою впливають на формування і розвиток права.

Властивість соціальної обумовленості права виражається в тому, що право повинно бути, насамперед, динамічною системою, яка швидко реагує на зміни в соціальній дійсності. Воно покликане точ­но відображати вимоги об’єктивних законів суспільного розвитку, бо така відповідність забезпечує й найсприятливіші умови для діяння законів у житті. Нарешті, право має відображати не будь-які, а саме назрілі потреби й інтереси суспільства, соціальних колективів, осо­бистості.

У механізмі соціальної обумовленості права виділяють три стадії:

-    виникнення потреби в юридичному регулюванні відповідних відносин;

-   відбиття у правовій, моральній, політичній свідомості потреб та інтересів, формування громадської думки;

-   діяльність держави в особі його компетентних органів з прийнят­тя правових норм — правотворчість.