Печать
PDF

Розділ 7 Соціологія сім’ї - § 2. Соціальні функції сім’ї

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

§ 2. Соціальні функції сім’ї

Під соціальними функціями сім’ї слід розуміти спосіб виявлення активності, життєдіяльності сім ’ї та її членів. Можна виділити функції суспільства щодо сім’ї, сім’ї щодо суспільства, сім’ї щодо осо­бистості та особистості щодо сім’ї. У зв’язку з цим функції сім’ї мож­на розглядати як соціальні (стосовно суспільства) та індивідуальні (щодо особистості). Функції сім’ї тісно пов’язані з потребами суспіль­ства в інституті сім’ї та з потребами особистості за належністю до сімейної групи. Функції сім’ї глибоко історичні, тісно пов’язані з соціально-економічними умовами життєдіяльності суспільства, тому з часом змінюються характер функцій та їх ієрархія.

Можна виділити найважливіші типи функцій сім’ ї, які подані у зв’язку з основними сферами її життєдіяльності: репродуктивна, ви­ховна, господарсько-побутова, функція дозвілля, емоційна (табл. 3).

 

Сім’я відіграє ключову роль у практичному розв’язанні соціально- економічних та духовно-моральних питань життєдіяльності суспіль­ства. У сім’ї відображаються всі суспільні процеси, вона зазнає впли­ву всіх суспільних диспропорцій, суперечностей. Успішне виконання сім’єю своїх функцій визначається не тільки її внутрішнім станом, але і соціальним здоров’ям суспільства.

Для сучасного розвитку нашого суспільства, коли воно переживає гострі економічні та політичні труднощі (що, звичайно, відбивається на сім’ї), характерне зростання ролі та значення сім’ї. Пояснюється це її специфічними функціями, виконуючи які, вона забезпечує фізичне та духовне відтворення населення.