Печать
PDF

Розділ 31 Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж - § 3. Початковий етап розслідування

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 3. Початковий етап розслідування

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування підпалів і порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки:

а) є дані про подію злочину та спосіб його вчинення, особа злочинця невідома; б) є дані про подію злочину, проте спосіб його вчинення і особа злочинця невідомі.

Типові слідчі ситуації у подальшому можуть бути диференційовано: 1) пожежа виникла внаслідок підпалу чи порушення встановлених зако­нодавством вимог пожежної безпеки певною особою; 2) з ’ясовані об­становка і механізм розвитку пожежі після її виявлення, викликані нею шкідливі наслідки, але не встановлені обставини виникнення пожежі, її осередок, безпосередня причина, а також причетні до неї особи.

Залежно від ситуації слідчий обирає оптимальні слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, а в окремих випадках — тактичні опе­рації, спрямовані на затримання злочинця, виявлення речових доказів, встановлення документів, що стосуються забезпечення пожежної без­пеки, з’ясування причин та умов, що сприяли виникненню пожежі.

Розслідування пожеж, встановлення винних у них конкретних осіб завжди пов’язані з певними труднощами. Це пояснюється, з одного боку, різноманітністю об’єктів і чинників, що сприяють виникненню пожеж, а з другого — тим, що швидке поширення вогню, яке супро­воджується високою температурою, а іноді вибухами та іншими яви­щами, не тільки істотно змінює обстановку на місці пожежі, а й знищує предмети і сліди, що вказують на її причини. З’ ясування обставин ви­никнення пожежі та її причин вимагає від слідчого різнобічних знань та професійної майстерності, тісної взаємодії із спеціалістами, органі­зованості і спостережливості, вміння швидко орієнтуватися не тільки в обстановці на місці події, а й у ситуаціях, що виникають у процесі її розслідування.

Типові версії про причини пожеж: 1) недодержання вимог пожеж­ної безпеки; 2) підпал (мотиви його можуть бути конкретизовані — через помсту, з метою приховування іншого злочину тощо); 3) само­займання речовин чи матеріалів унаслідок неправильного їх зберіган­ня; 4) стихійні явища (удар блискавки та ін.).

Підстави для побудови першої версії — встановлені на початково­му етапі розслідування дані, що вказують на: а) порушення вимог розміщення обладнання і опалювальної (освітлювальної) системи чи експлуатації електроопалювальних та інших небезпечних у пожежно­му відношенні приладів; б) порушення вимог зберігання вогненебез­печних речовин чи матеріалів; в) випадки порушення вимог пожежної безпеки, що раніше мали місце.

Підстави для побудови другої версії: а) декілька осередків пожежі; б)  умови, що сприяли поширенню вогню; в) пальні та легкозаймисті речовини в неналежних місцях; г) умови, що перешкоджають швидкій ліквідації вогню; ґ) виникнення вогню в місцях зберігання матеріаль­них цінностей, документів; д) виявлення трупа зі слідами насильниць­кої смерті.

Підстави для побудови третьої версії: а) неналежне зберігання самозаймистих речовин; б) проведення ремонтних, електро-, газозва­рювальних робіт у безпосередній близькості від пальних матеріалів та речовин; в) порушення технологічного і температурного режимів при переробленні чи зберіганні вибухонебезпечних і легкозаймистих речо­вин та ін.

Підстави для побудови четвертої версії: явища, пов’язані з діями сил природи (гроза, буря, що викликала коротке замикання дротів, та ін.).

Значну складність становить побудова версій про осіб, причетних до виникнення пожежі. У зв’язку з цим повинні бути виявлені всі осо­би, які перебували до пожежі на даному об’єкті, з’ясовані місце і час їх перебування, всі види робіт, які вони виконували, тощо. Показання кожної з цих осіб повинні бути не лише зафіксовані, а й перевірені.

Першочергові слідчі дії при розслідуванні пожеж:

а) огляд місця події;

б) призначення пожежно-технічної, судово-медичної, криміналіс­тичних експертиз;

в) обшуки у підозрюваних осіб;

г) освідування;

ґ) допити свідків та потерпілих;

д) допит підозрюваних осіб.