Ю.В. Ващенко Банківське право

У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як комплексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових педінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. У загальній частині розкрито поняття банківського права, банківської діяльності, правовий статус банку, предмет, методи, систему банківського права, банківської таємниці, банківського регулювання та банківського нагляду, правові засади фінансового моніторингу. В особливій частині досліджено правові засади здійснення окремих банківських операцій, зокрема, кредитних, розрахункових, валютних.
Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу “Банківське законодавство”, а також темою “Правове регулювання банківської діяльності” нормативного курсу “Фінансове право”, що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв'язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового регулювання банківської діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських відносин.

© Ю.В.Ващенко, 2006
© Центр навчальної літератури, 2006

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Банківське право Ващенко Ю.В.)
2 ВСТУП
3 ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості
4 ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут
5 ГЛАВА 3. Банківська система України
6 ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України
7 ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків
8 ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду
9 ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці
10 ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу
11 ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків
12 ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків
13 ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків
14 ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків
15 ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій
16 ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій
17 ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин