Печать
PDF

Зміст (Банківське право Ващенко Ю.В.)

Posted in Банковское право - Ю.В. Ващенко Банківське право

Зміст (Банківське право Ващенко Ю.В.)

ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи
§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності
§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги

ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут
§ 1. Поняття банківського права
§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості
§ 3. Джерела банківського права
§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин

ГЛАВА 3. Банківська система України
§ 1. Теоретичні основи банківської системи
§ 2. Історичні аспекти банківської системи України
§ 3. Поняття та склад банківської системи України
§ 4. Поняття та види банківських об'єднань

ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України
§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ
§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством
§ 3. Керівні органи НБУ
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України

ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків
§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду
§ 2. Методи банківського регулювання
§ 3. Правові засади банківського нагляду
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці
§ 1. Поняття банківської таємниці
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці
§ 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”

ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу
§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків
§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять “розрахунки”, “безготівкові розрахунки” та “розрахункові правовідносини”
§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків
§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття
§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті

ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків
§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків

ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків
§ 1. Поняття та види платіжних систем
§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем
§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках
§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків
§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків
§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України
§ 3. Іпотечне кредитування в Україні
§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм

ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України
§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні
§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками

ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні
§ 2. Валютні цінності та валютні операції
§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні
§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин
§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті

ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов'язків
§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов'язкових платежів)