Печать
PDF

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду

Posted in Банковское право - Ю.В. Ващенко Банківське право

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду

§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду
§ 2. Методи банківського регулювання
§ 3. Правові засади банківського нагляду
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків

§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду

Як відомо, надійне та ефекгивне функціонування банківської системи держави є необхідною умовою економічної стабільності в цілому. З метою забезпечення стабільності банківського сектору у державі має бути організована адекватна система регулювання у зазначеній сфері. Державне управління в сфері банківської діяльності здійснюється шляхом реалізації уповноваженими органами держави функцій банківського регулювання та банківського нагляду.
Необхідно зазначити, що у юридичній науці існують різні позиції щодо співвідношення понять “банківське регулювання” та “банківський нагляд”. Наприклад, на думку В. П. Полякова, банківське регулювання — це система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк забезпечує стабільне та безпечне функціонування банківської системи. Тобто, він вважає, що банківське регулювання є більш широким терміном.
Іншу позицію займає В. Л. Кротюк. На його думку, це різні види діяльності щодо виконання завдання забезпечення надійного та стабільного функціонування банків, які доповнюють один одного.
Законодавче визначення вказаних термінів міститься у Законі України “Про Національний банк України”. Так, згідно з цим Законом банківське регулювання — одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Банківський нагляд — це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.
Тобто, банківське регулювання, на думку законодавця, полягає у встановленні “правил гри” на ринку банківських послуг, тоді як банківський нагляд — у контролі за їх дотриманням.
З нашої точки зору, термін “регулювання” по відношенню до банківської діяльності ми можемо розглядати у широкому та у вузькому розумінні. У широкому розумінні державне регулювання в сфері банківської діяльності якраз і включає всю систему заходів, які вживаються уповноваженими органами держави для забезпечення сталого та надійного функціонування банківського сектора. У вузькому розумінні банківське регулювання — це діяльність уповноважених органів, яка полягає у виданні правових актів у сфері банківської діяльності.