Кваліфікація повторності злочинів

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття повторності злочинів, розглянуто регламентацію повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та врахування її у правозастосовній діяльності, розроблено правила кваліфікації повторності злочинів. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону у вирішенні питань кваліфікації повторності злочинів.
Для науковців, викладачів, студентів і курсантів юридичних факультетів і закладів освіти юридичного профілю, а також практичних працівників правоохоронних органів.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Вступ
2 Розділ 1. Загальні засади дослідження проблем кваліфікації повторності злочинів
3 Розділ 2. Зміст та обсяг поняття повторності злочинів
4 Розділ 3. Правила кваліфікації повторності злочинів
5 Висновки