Кримінальне право України Загальна частина

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Підручник

За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

4-те видання, перероблене і доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2010

 

У підручнику на основі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Загаль­ної частини кримінального права України, а також наведено відомості про основні на­прямки (школи) науки кримінального права. У четвертому виданні підручника враховано зміни і доповнення до КК України, які сталися за період від 2001 р. до листопада 2009 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Кримінальне право України Загальна частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація)
2 Зміст (Кримінальне право України Загальна частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація))
3 Розділ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
4 Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави
5 Розділ ІІІ Закон про кримінальну відповідальність
6 Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
7 Розділ V Поняття злочину
8 Розділ VI Склад злочину
9 Розділ VII Об’єкт злочину
10 Розділ VІІІ Об’єктивна сторона злочину
11 Розділ ІХ Суб’єкт злочину
12 Розділ Х Суб’єктивна сторона злочину
13 Розділ XI Стадії злочину
14 Розділ ХІІ Співучасть у злочині
15 Розділ ХІІІ Повторність, сукупність та рецидив злочинів
16 Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння
17 Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
18 Розділ XVI Поняття і мета покарання
19 Розділ XVII Система та види покарань
20 Розділ XVIII Призначення покарання
21 Розділ ХІХ Звільнення від покарання та його відбування
22 Розділ ХХ Судимість
23 Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
24 Розділ ХХІІ Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
25 Розділ ХХІІІ Школи (основні напрями) науки кримінального права