Печать
PDF

Глава 61 ПІДРЯД - Параграф 2. Побутовий підряд

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

 

Параграф 2. Побутовий підряд

Стаття 865. Договір побутового підряду

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

2. Договір побутового підряду є публічним договором.

3. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів.

ЦК вперше відокремив договір побутового підряду в окремий вид договору підряду та

присвятив йому окремий параграф. Як і будь-якому договору, йому притаманні цілий ряд властивостей, які дозволяють відмежувати його від інших різновидів договорів підряду. Слід виділити спеціальний суб'єктний склад відносин побутового підряду та мету для використання результату виконаної роботи за договором. Як правило, виконання робіт за договором побутового підряду має підприємницький характер. Окремі вимоги договору побутового підряду охоплюють також надання послуг громадянам, призначену задовольняти його побутові чи інші особисті потреби організацією, що здійснює підприємницьку діяльність, за плату.

Як випливає зі змісту статті, що коментується, підрядником за договором побутового підряду можуть бути лише юридичні і фізичні особи, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності та зареєстровані згідно з законодавством. У даній статті йдеться мова про тих підприємців, діяльність яких спрямована на виконання робіт за замовленням громадян, тобто що здійснюють, як правило, діяльність із обслуговування населення. Залежно від виду робіт і послуг, які надаються, згідно з Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р., підрядники повинні мати торговий (спеціальний торговий) патент. Замовником за договором можуть бути лише громадяни. Результат робіт за договором побутового підряду повинен бути спрямований на задоволення побутових потреб замовника, тобто виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності. Так, якщо буде укладений договір, в якому підрядником виступає громадянин, який не є суб'єктом підприємницької діяльності, то цей договір не може вважатися договором побутового підряду. Також не є договором побутового підряду договір, у якому замовником є громадянин-підприємець, що уклав договір на будівництво споруди, призначеної для використання у підприємницькій діяльності.

Договір побутового підряду належить до двостороннє зобов'язуючих, консенсуальних і сплатних договорів. Як прямо вказано в ч.2 цієї статті, договір побутового підряду є публічним договором. Таким чином, договір побутового підряду буде відповідати тій діяльності, що здійснюється відповідною організацією стосовно кожного, хто до неї звернеться. Крім того, підрядник повинен надати замовнику до укладення договору інформацію про себе, про роботу, що пропонується, про ціни та форми оплати, права замовника та інші відомості, що стосуються договору побутового підряду. Якщо буде надана неналежна чи неповна інформація, замовник має право розірвати договір та вимагати відшкодування збитків. Комерційна організація в силу того, що договір побутового підряду є публічним, не має права надавати переваги одним замовникам перед іншими, а також забороняється відмова від укладення договору (додатково див. ст. 633 ЦК та коментар до неї).

Окрім ЦК слід зазначити такі Закони України, що регулюють відносини побутового підряду, як «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р., «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р., «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р., «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. А також такі підзаконні нормативні акти, як Правила побутового обслуговування населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р.; Положення про порядок присвоєння категорій суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р.; Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів; Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів; Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття; Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів; Інструкція щодо надання послуг лазень і душів; Інструкція щодо надання послуг з прання білизни; Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури; Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів; Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг; Інструкція щодо надання фотопослуг, які затверджені Наказом Українського союзу об'єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27 серпня 2000 р. № 20 та інші нормативно-правові акти.

У разі застосування підрядником стандартних форм договору або формулярів, на нього поширюються правила договору приєднання, передбачені ст. 634 ЦК.

Стаття 866. Форма договору побутового підряду

1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.

Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов.

Оскільки стаття, що коментуються, не містить суворих обмежень, то договір побутового підряду може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі й оформлений договором, квитанцією, розпискою чи іншим документом, у якому мають зазначатися необхідні реквізити, або ж шляхом видачі жетона, талона чи касового чека. Якщо замовник втратив документ, яким був оформлений договір, йому видається на вимогу дублікат.

У документі, що підтверджує укладення договору побутового підряду, повинні міститися: юридичний адрес підрядника; дата приймання замовлення; строки початку та закінчення виконання замовлення; сума авансу (повна сума); підписи того, хто здав замовлення, та того, хто прийняв; вид послуги; заводський номер виробу, що здається в ремонт та інші реквізити.

Виконання працівниками служби побуту замовлень без належного їх оформлення не створює для підприємства побутового обслуговування правових наслідків.

Оскільки письмова форма договору не є умовою дійсності договору побутового підряду, відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права на випадок спору наводити на підтвердження правочину та її умов будь-які докази та залучати свідків, що прямо передбачено статтею, яка коментується.

Стаття 867. Гарантії прав замовника

1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових сплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.

2.  Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

Стаття, що коментується, передбачає гарантію захисту інтересів замовника. Ця гарантія є наслідком загального правила про те, що робота виконується тільки за завданням замовника. Так, наприклад, якщо замовник уклав договір на ремонт машини, а підрядник у ході виконання робот за власною ініціативою пофарбував її, то замовник має право не сплачувати роботу, що не була замовлена. Крім того, трапляються випадки, коли підрядник нав'язує замовнику виконання додаткових робіт та послуг. Наприклад, громадянин бажав замовити пошив піджака, а йому пропонують тільки пошив костюму в цілому.

Стаття, що коментується, також надає замовникові право на відмову від договору побутового підряду в будь-який час до здачі йому роботи, але він повинен оплатити підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Замовник має право відмовитися незалежно від її підстав, що є виключенням із загального правила про неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язань. Однак слід мати на увазі, що правом відмови замовник може скористатися лише стосовно роботи, що не завершена підрядником. Якщо ж робота вже виконана, то замовник не може відмовитися від прийняття її результату, незважаючи на те, що він втратив інтерес до нього. Все виконане за договором побутового підряду до припинення (відмови) залишається у сторін і ніхто з них не може вимагати повернення, якщо інше не передбачене законом або договором. Таким чином, частина роботи, що виконана підрядником до відмови замовника від договору, залишається у замовника. Будь-яке обмеження права замовника на відмову від договору побутового підряду не допускається. Якщо договір буде містити умови, що позбавляють замовника цього права, то вони є нікчемними.

Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу

1. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

Стаття, що коментується, встановлює обов'язок підрядника й тим самим право замовника на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про роботи (послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана замовнику до укладення ним договору побутового підряду чи замовлення роботи (послуги). Так необхідні відомості, що повинні бути повідомлені замовнику, мають містити інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну(тариф), форму оплати роботи, умови та правила виконання робіт (надання послуг), нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати роботи, гарантійні зобов'язання підрядника, правила та умови ефективного і безпечного використання робіт (послуг), термін придатності (служби) робіт (послуг), відомості про необхідні дії замовника після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій, а також на прохання замовника інші відомості, що стосуються договору. Ця інформація може доводитися до відома замовника підрядником у супровідній документації, що додається до робіт (послуг) або іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів робіт (послуг) або в окремих сферах обслуговування. Крім того, підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

 

Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

1.  До реклами та інших пропозицій щодо роботи, яка виконується за договором побутового підряду, застосовуються положення статті 641 цього Кодексу.

2.  При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

3. Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник.

Відповідно до ч. 1 статті, що коментується, до реклами та інших пропозицій щодо роботи, яка виконується за договором побутового підряду встановлюються загальні вимоги, передбачені ст. 641 ЦК. Вони полягають у тому, що пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна зі сторін майбутнього договору. У цій пропозиції мають міститися істотні умови договору і виражатися намір особи, яка її зробила. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Зазначена стаття також передбачає можливість відкликання пропозиції до моменту або в момент її одержання адресатом. У випадку коли пропозиція укласти договір одержана адресатом, вона не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена.

Вимога про повідомлення підрядником при здачі робіт замовникові інформації, передбаченої даним пунктом, насамперед спрямована на забезпечення безпеки громадян. Таким чином, повідомленню підлягають вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог. Правила безпеки підкреслюють особливість побутового підряду і при виявленні недоліків у виконаній роботі. Виправлення недоліків здійснюється за загальними правилами. Недоліки, що можуть бути небезпечними для життя та здоров'я замовника або інших осіб, підлягає виправленню незалежно від строків їх виявлення.

Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про роботу (послугу) та про підрядника спричинило: отримання роботи (послуги), яка не має потрібних замовнику властивостей, — замовник має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків; неможливість використання отриманої роботи (послуги) за призначенням — замовник має право вимагати надання у розумно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, замовник має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків; заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну замовника — він має право подати підряднику вимоги щодо відшкодування у повному обсязі, якщо законодавством не передбачено більш високої міри відповідальності, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

 

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника — з його матеріалу.

2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

Робота за договором побутового підряду може бути виконана підрядником як із власних матеріалів, так І з матеріалів замовника. Підрядник не вправі наполягати на передачі йому матеріалу замовником. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються підрядником відповідно до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником.

Якщо підрядник надав матеріали для виконання замовлення, то він несе відповідальність за їх якість. Так, при виконанні підрядником роботи зі свого матеріалу, його оплата повинна здійснюватися замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У разі відсутності матеріалів або неможливості під час оформлення замовлення визначити необхідний для надання побутової послуги обсяг матеріалів, використання їх попередньо погоджується із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надходження матеріалів.

Договір побутового підряду може містити умови, за якими підрядник може надати замовнику матеріали в кредит (із розстроченням платежу). Порядок надання кредиту на матеріал, термін і порядок його погашення визначаються договором побутового підряду або додатковою угодою сторін.

Зміна ціни на матеріали підрядника, зазначеної в договорі побутового підряду, не допускається. Тому подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

 

Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника

1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Стаття, що коментується, спрямована на захист прав замовника у разі виконання роботи з його матеріалу, тому в квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Вартість речей і матеріалів замовника визначається та оформлюється документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.

У разі невідповідності ціни матеріалу дійсності, замовник має право оспорити проведену оцінку матеріалу.

Якщо підрядник під час прийому матеріалів виявить неналежну якість або непридатність

матеріалів для виконання роботи чи інші недоліки, він повинен повідомити про це замовника, що зніме з підрядника відповідальність за наслідки втрати чи пошкодження матеріалів на вказаній підставі.

Підрядник несе відповідальність за збереження та правильне використання наданих йому замовником матеріалів. Якщо з вини підрядника матеріали були втрачені чи пошкоджені, підрядник повинен при погодженні з замовником замінити матеріали на аналогічні та виконати роботу з цього матеріалу в розумний строк.

 

Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду

1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором:

1)  виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

2)  розірвання договору та відшкодування збитків.

2.  У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.

У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування* його витрат на усунення недоліків.

На випадок якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, такі як порушення строків виконання замовлення, втрата чи пошкодження матеріалів, результат роботи не відповідає якості, в роботі є певні недоліки чи інше, стаття, що коментується, передбачає право замовника вимагати від підрядника: 1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості. У випадку відсутності чи неможливості виготовити іншу річ з однорідного матеріалу, підрядник сплачує двократну вартість цієї речі; 2) розірвання договору та відшкодування збитків. При розірванні договору розрахунки із замовником у разі підвищення ціни за роботу провадяться виходячи з її вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни — виходячи з вартості роботи на час укладення договору побутового підряду. Гроші, сплачені за роботу, повертаються замовникові у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Шкода, заподіяна замовнику, повинна бути відшкодована підрядником у повному обсязі. Тобто це надає право замовнику подати позов про відшкодування не тільки реальної шкоди, а й упущеної вигоди. Крім того, передбачається можливість компенсації замовнику поряд з майновою шкодою й моральної. При цьому компенсація моральної шкоди не залежить не тільки від завданої підрядником майнової шкоди, а й зовсім від наявності у замовника майнової шкоди.

Підрядник повинен відшкодувати замовнику завдані збитки за свій відступ від умов договору чи допущені недоліки в роботі. Крім того, підрядник виплачує замовникові у разі допущення відступу від умов договору неустойку (пеню), якщо це передбачено умовами договору. Якщо підрядник одночасно порушив строки початку та здачі роботи, її етапу, то неустойка сплачується за кожне порушення.

У разі виявлення вад чи фальсифікації замовник має право за власним бажанням вимагати від суб'єкта господарської діяльності - підрядника безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати. Слід зауважити, що замовник має право пред'являти підряднику лише одну з наведених вимог. Окрім того, замовник повинен довести, що такі недоліки виникли до прийняття результату роботи або на підставі, що виникла до цього моменту.

При пред'явленні замовником вимоги про безоплатне усунення недоліків вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

За кожний день усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) замовникові виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості результату робіт. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється від дня видачі замовнику товару після усунення недоліків.

Статтею, що коментується також передбачено, що замовник має право вимагати зменшення ціни за виконану роботу, відшкодування витрат на усунення недоліків коштами замовника чи третіми особами, а також збитків, заподіяних замовнику його відмовою від виконання договору, які повинні задовольнятися в 10-денний строк із дня пред'явлення відповідної вимоги.

Замовник може висунути такі вимоги, якщо недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого договором.

Підрядник не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого замовника чи внаслідок дії непереборної сили.

Замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом 10 років, якщо в роботі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини підрядника, та вони можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб. Такі вимоги можуть висувати замовник або його правонаступник. Якщо цю вимогу підрядник не задовольнив, то замовник або його правонаступник вправі зажадати або повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків самотужки чи за допомогою третіх осіб.

Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну замовника, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт або надання послуг незалежно від знання підрядником їх властивостей.

Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду

1.  Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

2. Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.

Стаття, що коментується, надає право сторонам договору побутового підряду визначати вартість виконаних робіт самостійно за своїм погодженням, окрім випадків якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Таким чином, за договором підряду можуть застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи. У випадку регулювання вартості конкретної роботи державними тарифами, вона не може перевищувати встановлені державою тарифи.

Як правило, робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. Але ця вимога не є безумовною. Так, за бажанням сторін замовник може виплатити аванс підряднику чи оплатити роботи повністю при укладенні договору. Підрядник не має права самостійно вимагати від замовника внесення будь-яких сум у рахунок оплати робіт. Однак при укладенні договору побутового підряду замовником оплачуються у повному обсязі: всі види послуг, робіт, які виконуються в присутності замовника, а також засобом самообслуговування; кінофотолабораторій і фотографій, підприємств із надання послуг урочистих подій та ритуальних послуг; із придбання, доставки чи пересилці подарунків, сувенірів та інших виробів тощо. Крім того, за послуги із виготовлення та ремонту меблів, ремонту та будівництва житлових та не житлових приміщень, виготовлення, крупного ремонту та обновлення взуття, швейних і трикотажних виробів замовник видає аванс у розмірі 50 відсотків вартості роботи, що виконує підрядник.

Розрахунки із замовниками за виконані роботи здійснюються у готівковій, безготівковій чи іншій формі відповідно до законодавства.

Порядок оплати вартості робіт визначається підрядником за погодженням із замовником. Як уже було вказано, він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним розрахунком під час отримання замовлення. В останньому випадку після кожної завершеної і сплаченої операції за виконані роботи замовнику видається розрахунковий документ.

Вартість роботи і матеріалів підрядника оплачується замовником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами договору.

У разі надання підрядником на прохання замовника додаткових робіт, не передбачених замовленням, їх вартість оплачується замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці роботи.

 

Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи

1.  У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника.

2. Підрядник має право у випадках, визначених частиною першою цієї статті, замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування.

У разі неявки замовника за отриманням виробу підрядник має право після визначеного договором терміну виконання замовлення і після письмового нагадування (з повідомленням), зі спливом двох місяців від дня такого попередження, реалізувати виріб у встановленому порядку. Кошти, отримані від реалізації, за вирахуванням сум, які належать підряднику (у тому числі витрат на повідомлення замовника про виконання замовлення, його зберігання і реалізацію), вносяться на депозит нотаріальної контори на ім'я замовника.

Скористатися зазначеним правом підрядник може, якщо він попередив замовника про готовність роботи до здачі та з моменту попередження повинне пройти два місяці, протягом яких замовник так і не з'явився за одержанням результату роботи.

При цьому, замовник, який отримав таким чином виручену суму, має право оспорити її розмір, посилаючись на те, що ціна була занижена та не відповідала «розумній ціні».

Стаття, що коментується, також надає підряднику альтернативне право у випадку, передбаченому ч.І, замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування. Так, підрядник може вимагати від замовника відшкодування неустойки за прострочення прийняття результату робіт, витрат за зберігання речі, забезпечення їй належних умов зберігання та інших витрат, пов'язаних з цим.