П.М.Рабінович Основи заг. теорії права та держави

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 ЗМІСТ
3 ЧАСТИНА ПЕРША ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОВА ДЕРЖАВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ) Тема 1 Основні права людини як загальносоціальне явище
4 Тема 2 Права нації (народу) і права людини
5 Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал
6 ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА) Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
7 Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
8 Тема 6 Форми держав
9 Тема 7 Механізм та апарат держави
10 Тема 8 Держава у політичній системі суспільства
11 ЧАСТИНА ТРЕТЯ МЕХАНІЗМ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА) Тема 9 Права людини і суб'єктивне юридичне право
12 Тема 10 Правові відносини
13 Тема 11 Об'єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори
14 Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства
15 Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
16 Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
17 Тема 15 Правова система і система права. Система законодавства та систематизація нормативно-правових актів
18 Тема 16 Правові (юридичні) норми
19 Тема 17 Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність та правопорядок
20 Тема 18 Застосування правових норм
21 Тема 19 Тлумачення правових норм
22 Тема 20 Юридична відповідальність за правопорушення
23 Тема 21 Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність
24 ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ПРАВОЗНАВСТВО ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЯ Тема 22 Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика
25 Тема 23 Методологія юридичної науки