Кельман Мурашин Загальна теорія держави і права

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 Зміст
3 Розділ І Предмет, методи та функції теорії держави і права
4 Розділ II Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави
5 Розділ III Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права
6 Розділ IV Держава: поняття, ознаки, сутність
7 Розділ V Типологія держав
8 Розділ VI Функція держави
9 Розділ VII Форма держави
10 Розділ VIII Механізм держави
11 Розділ IX Політична система суспільства
12 Розділ X Правова, соціальна держава: походження, зміст, соціальне призначення
13 Розділ XI Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
14 Розділ XII Демократія та її форми
15 Розділ XIII Поняття, суть і соціальність права
16 Розділ XIV Норми права та інші соціальні норми
17 Розділ XV Форми (джерела) права
18 Розділ XVI Правотворчість
19 Розділ XVII Система права і система законодавства
20 Розділ XVIII Правові відносини
21 Розділ XIX Тлумачення норм права
22 Розділ XX Реалізація норм права
23 Розділ XXI Правомірна поведінка. Правопорушення
24 Розділ XXII Юридична відповідальність
25 Розділ XXIII Законність і правопорядок
26 Розділ XXIV Правосвідомість і правова культура
27 Розділ XXV Механізм правового регулювання
28 Розділ XXVI Правові системи світу
29 Передмова