Печать
PDF

Зміст

Posted in Теория государства и права - Кельман Мурашин Загальна теорія держави і права

Зміст

 

Передмова

ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Розділ І. Предмет, методи та функції теорії держави і права

§ 1. Загальна характеристика теорії держави і права

§2. Предмет теорії держави і права

§ 3. Методологія теорії держави і права

§ 4. Функції теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук

§ 5. Значення теорії держави і права для підготовки співробітників правоохоронних органів

 

Розділ II. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави

§ 1. Первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної влади

§2. Шляхи виникнення держави і права: загальне й особливе у їх виникненні

§ 3. Загальна характеристика теорій походження держави

§ 4. Причини утворення національних держав

 

Розділ III. Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права

§ 1. Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання

§ 2. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин

§ 3. Співвідношення держави і права з природою, суспільством та економікою

 

Розділ IV. Держава: поняття, ознаки, сутність

§ 1. Загальне поняття. Сутність і ознаки держави

§2. Держава і влада

 

Розділ V. Типологія держав

§ 1. Поняття типу держави та проблеми класифікації

§ 2. Рабовласницька держава. Соціально-економічна основа і сутність рабовласницької держави

§ 3. Феодальна держава. її соціально-економічна основа і сутність

§ 4. Капіталістична держава. її соціально-економічна основа і сутність

§ 5. Соціалістична держава

§ 6. Держави у постіндустріальному суспільстві

§7. Окремі типи сучасних держав

 

Розділ VI. Функції держави

§ 1. Поняття та зміст функцій держави

§ 2. Класифікація функцій держави

§ 3. Головні внутрішні функції

§4. Зовнішні функції

§ 5. Форми і методи здійснення функцій держави

 

Розділ VII. Форма держави

§ 1. Поняття форми держави

§ 2. Форма правління: поняття та різновиди

§ 3. Форма державного устрою: поняття та різновиди

§ 4. Державний режим та його види

 

Розділ VIII. Механізм держави

§ 1. Поняття механізму держави та його структура

§ 2. Державні органи: їх ознаки, характеристика і види

 

Розділ IX. Політична система суспільства

§ 1. Політична влада і політична діяльність

§ 2. Поняття політичної системи суспільства

§ 3. Партії та держава в політичній системі суспільства: їх місце і роль

 

Розділ X. Правова, соціальна держава: походження, зміст, соціальне призначення .

§ 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність

§ 2. Правова держава: сутність, ознаки

§ 3. Поняття, риси соціальної держави

§ 4. Конституція України — передумова побудови соціальної, демократичної, правової держави

 

Розділ XI. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

§1. Права людини: історія і сучасність

§2. Основні права людини: поняття, класифікація

§3. Міжнародні механізми захисту основних прав людини

§4. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина за Конституцією України

 

Розділ XII. Демократія та її форми

§1. Демократія: поняття та основні засади

§2. Демократія як цінність для суспільства

§3. Шлях до громадянського суспільства — соціальна основа сучасної держави, влади і демократії