Філософія права ( О.Г. Данильян )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 5620
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2185
3 Передмова 1243
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 2601
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 6447
6 Тема 2 Методологія філософії права 10802
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 10530
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 4077
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 3567
10 Тема 6 Сучасна філософія права 4915
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 4728
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2246
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 6791
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 4755
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 11356
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 2318
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 2945