Філософія права ( О.Г. Данильян )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 6025
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2392
3 Передмова 1417
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 2804
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 6760
6 Тема 2 Методологія філософії права 11325
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 11162
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 4492
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 3956
10 Тема 6 Сучасна філософія права 5206
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 5070
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2436
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 7261
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 5097
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 11923
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 2584
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 3308