Філософія права ( О.Г. Данильян )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 4824
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 1820
3 Передмова 975
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 2264
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 5474
6 Тема 2 Методологія філософії права 8902
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 8217
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 3423
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 2952
10 Тема 6 Сучасна філософія права 4068
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 4048
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 1908
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 5587
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 3952
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 9738
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 1827
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 2392