Філософія права ( О.Г. Данильян )
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 5776
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2247
3 Передмова 1261
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 2653
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 6718
6 Тема 2 Методологія філософії права 11419
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 9544
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 4066
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 3561
10 Тема 6 Сучасна філософія права 4977
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 4810
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2280
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 6888
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 4973
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 11634
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 2230
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 2908