Розділ 18 Пред’явлення для впізнання - § 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання PDF Печать
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

§ 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання

Згідно зі ст. ст. 85, 176 КПК про пред’явлення для впізнання, як і про інші слідчі дії, складається протокол. Для фіксації пред’явлення для впізнання застосовуються також фотографування, кіно-, відео- зйомка та звукозапис.

Протокол пред’явлення для впізнання повинен мати вступну, опи­сову та заключну частини.

У вступній частині зазначаються такі дані: місце і дата складання про­токолу; посади і прізвища осіб, які проводять слідчу дію; прізвища і адреси понятих; прізвища інших учасників даної слідчої дії (спеціаліст, працівник міліції та ін.); статті КПК, з додержанням яких проводиться слідча дія; вказівка про роз’яснення понятим їх прав, обов’язків, а також про місце безпосереднього проведення цієї слідчої дії. Якщо впізнаючим є потерпілий чи свідок, то потерпілий попереджається про кримінальну відповідальність за давання неправдивих показань, а свідок — ще й за відмову від давання показань із засвідченням цього їхніми підписами.

В описовій частині протоколу викладаються відомості щодо осіб, яких пред’являють, та інших об’єктів з описом їх прикмет і ознак. Сто­совно живих осіб зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, вік, зріст, будова тіла, колір волосся, тип обличчя. Не менш важливо описати в протоколі ознаки одягу: вид, фасон, колір, покрій тощо. При пред’явленні предметів зазначаються (наприклад, щодо годинника): форма, розмір, колір металу корпусу, циферблат, вид кріплення — ремінець, браслет, ланцюжок тощо. У протоколі повинно бути вказано, що впізнаючий сам зайняв певне місце серед інших пред’ явлених осіб.

У заключній частині протоколу зазначаються час початку і закін­чення пред’ явлення для впізнання, чи проводилися фото-, відеозйомка (тип апарата, чутливість плівки тощо), зауваження, які надійшли від учасників пред’явлення для впізнання, якщо такі мали місце. Протокол підписується слідчим і всіма учасниками даної слідчої дії.

Якщо під час пред’явлення для впізнання застосовувався звукоза­пис, слідчий повинен повідомити про це всіх учасників впізнання і зробити відповідну відмітку в протоколі. У ньому також повинні бути дані про марку магнітофона, тип стрічки, швидкість тощо. Фонограма в опечатаному вигляді зберігається при справі (ст. 851 КПК).

При фіксації пред’явлення для впізнання за особливостями голосу має бути точно зазначено, хто говорив першим, другим тощо, інакше звукоза­пис втратить зв’язок з протоколом і свою ілюстративну цінність.

Необхідність застосування звукозапису при пред’явленні для впіз­нання визначається слідчим з урахуванням конкретних обставин спра­ви. Використання звукозапису є доцільним:

а) для фіксації процесу пред’явлення для впізнання, коли впізнаю­чим є малолітній;

б) для фіксації показань особи, яка коментує відеофільм, де зафік­совано процес пред’ явлення для впізнання;

в) для одержання зразків голосу, що є необхідним для впізнання за межами місця проведення розслідування;

г) для фіксації впізнання, коли впізнаючий на попередньому до­питі називав тільки загальні ознаки об’єкта.

Відеозйомка при пред’явленні для впізнання також є одним із спо­собів фіксації. Доцільним є використання відеозйомки при пред’явленні для впізнання живих осіб за особливістю ходи, оскільки це дає змогу зафіксувати її в динаміці. Використання відеозйомки для фіксації ве­дення і результатів пред’явлення для впізнання має бути належним чином підготовлено. У протоколі слід зазначити, за допомогою якої камери проведено зйомку, на яку плівку здійснено відеозапис. Після запису відеострічки вона демонструється всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол (ст. 852 КПК).

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність пред’явлення для впізнання?

2. Які елементи охоплює підготовка до пред’явлення для впізнання?

3. Які обставини необхідно з’ясовувати на допиті, що передує впізнанню?

4. Який існує порядок пред’явлення для впізнання живих осіб?

5. У чому полягають особливості пред’явлення для впіз­нання за голосом?

6. Який порядок проведення впізнання за особливістю ходи?

7. У чому полягають особливості пред’явлення для впіз­нання трупа?

8. Які способи фіксації застосовуються при проведенні пред’явлення для впізнання?

9. В яких випадках доцільно застосовувати звукозапис при пред’ явленні для впізнання?