Розділ 18 Пред’явлення для впізнання - § 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання PDF Печать
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

 

 

§ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання

Пред’явленню для впізнання має передувати виконання процесу­альних та деяких допоміжних дій, а саме:

а) попередній допит особи, яка впізнає;

б) підібрання об’єктів, серед яких необхідно провести впізнання;

в) визначення місця та умов пред’явлення для впізнання;

г) визначення необхідного комплексу науково-технічних засобів.

Під час допиту перед пред’явленням для впізнання з’ясовують:

1)  місце, час, спосіб та інші обставини злочину;

2)   прикмети особи, яку впізнають (найчастіше злочинця), ознаки його одягу, а також ознаки речей чи інших об’єктів.

У ст. ст. 174, 175 КПК встановлено, що слідчий до проведення впізнан­ня повинен допитати свідка (потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого) про зовнішній вигляд і прикмети чи ознаки об’ єкта, а також про обставини, за яких він бачив цей об’єкт. Залежно від об’єктів, що підлягають впізнанню, допит, який передує впізнанню, має деякі особливості.

Допит, який передує впізнанню живих осіб, повинен бути спрямо­ваний на з’ясування:

а) обставин, за яких впізнаючий бачив особу в зв’язку зі злочином;

б) зовнішності та прикмет цієї особи;

в) психологічного стану впізнаючого;

г) його фізіологічного і психічного стану (зір, слух, особливості пам’яті тощо).

При з’ясуванні обставин, за яких свідок бачив ту чи іншу особу в зв’язку зі злочинною подією, слідчий повинен допитати його також про місце спостереження (точне місцезнаходження, розташування відносно інших об’єктів, де саме це відбувалося: у приміщенні, на вулиці, в лісі тощо). Треба встановити, на якій відстані і протягом якого часу свідок спостерігав об’єкт, які були погода, освітлення; в якому стані перебував злочинець (стояв, сидів, рухався чи знаходився у стані спокою). Ці об­ставини потрібно з’ ясувати в першу чергу, оскільки може статися так, що свідок у міру певних об’єктивних чи суб’єктивних чинників не міг правильно і повністю сприймати ті чи інші зовнішні прикмети.

При з’ясуванні зовнішності і прикмет особи, яка підлягає впізнан­ню, слідчий повинен докладно допитати свідка щодо її загальних та характерних рис. При цьому необхідно користуватися даними словес­ного портрета, але в загальновживаних виразах. Слід детально дізна­ватися щодо зросту, будови тіла, віку, типу обличчя, кольору волосся, шкіри та особливих прикмет (шрами, родимки, бородавки тощо). Під час допиту, який провадиться з метою з’ ясування зовнішніх прикмет злочинця, можливе використання науково-технічних засобів і способів, що полегшують складання словесного портрета. До них належать ви­готовлені рисовані портрети, різноманітні фотороботи (у тому числі з використанням комп’ютерної техніки).

Потрібно також докладно з’ясувати у свідка, як був одягнений зло­чинець (форма, фасон, колір одягу, його загальний вигляд), чи не був свідок у стані переляку, душевного хвилювання в момент спостере­ження, що могло спричинити перекручення ним дійсності, перебіль­шення баченого. Крім цього, слідчий має визначити тип і особливості пам’яті впізнаючого, а у разі пред’явлення для впізнання за голосом — його можливості визначити особливості голосу злочинця: тембр, ви­соту, силу та хрипкість, шепелявість, місцеву говірку тощо.

Під час допиту, що передує пред’явленню для впізнання трупа (коли допитуються особи, в яких зникли родичі чи близькі), необхідно з’ясувати такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, вік, фах, зовнішні при­кмети (зріст, стан і колір волосяного покриву на голові, колір очей, шкіри тощо), коли особу бачили востаннє, як вона була одягнена, які речі були при ній, а також інші особливості зовнішності (татуювання, стан зубів: наявність пломб, коронок, протезів, відсутність деяких зубів тощо, післяопераційні шрами).

Допит, що передує пред’ явленню для впізнання предметів, необхідно розпочинати з встановлення обставин, за яких впізнаючий бачив предмет, а далі з’ясовувати ознаки предмета (найменування, матеріал, форму, роз­міри, колір тощо) та його особливості, що відрізняють його від інших.

Якщо пред’ явленню для впізнання підлягає тварина, то крім її за­гальних ознак (масть, порода) з’ ясовуються особливі прикмети.

Відповідно до ст. ст. 174, 175 КПК особу, яка підлягає впізнанню, пред’являють впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі (не менше трьох), які не мають різких відмінностей у зовнішності та одя­зі, а предмети — серед інших однорідних предметів.

Підібрання об’ єктів для проведення впізнання викликає деякі труд­нощі, коли треба підібрати схожих за зовнішніми прикметами осіб чи унікальні предмети. Той, кого впізнають, і пред’явлені особи повинні бути приблизно одного віку і схожими за загальними рисами (зростом, будовою тіла, волосяним покривом голови, його кольором, типом об­личчя тощо). Об’єкт впізнання має бути в одязі, який суттєво не від­різняється від того, що був на ньому в момент спостереження його впізнаючим. Інші особи, серед яких його пред’являють для впізнання, також не повинні мати різких відмінностей в одязі (ст. 174 КПК).

Предмети пред’ являють разом з іншими однорідними. При цьому важливо враховувати загальні родові ознаки. Наприклад, якщо впіз­нанню підлягає годинник марки «Сейко», то підбирають не менше трьох-чотирьох годинників однакової марки, форми, кольору, розміру та інших родових ознак.

У більшості випадків місцем пред’явлення для впізнання є кабінет слідчого, в інших випадках слідчий вирішує це питання з огляду на конкретні умови, але ці умови мають бути найсприятливішими для спостереження і порівняння ознак об’єктів.

Застосування у пред’явленні для впізнання науково-технічних за­собів (відеотехніки, фотоапаратів, магнітофона та ін.) є однією з важ­ливих умов, що забезпечують ефективність його проведення, фіксації перебігу і результатів. Їх використання залежить від виду впізнання, ознак об’ єкта, що підлягає впізнанню, та інших даних.