Печать
PDF

Правова статистика (В.В. Голіна)

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

 

За редакцією доктора юридичних наук, професора В. В. Голіни

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти

Харків

«Право»

2008

 

 

Рецензенти:

В. О. Коновалова, академік Академії правових наук України, заслуже­ний діяч науки України, доктор юридичних наук, професор;

І. В. Семеняк, доктор економічних наук, професор;

В. М. Глібко, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Колектив авторів:

професор В. В. Голіна (вступ, наукова редакція);

доцент М. Ю. Валуйська (розд. І, ІІ);

доцент С. Ю. Лукашевич (розд. ХІІ);

доцент В. Ф. Оболенцев (розд. V);

доцент І. О. Христич (розд. VI, VII, VIII, XI);

доцент О. Ю. Шостко (розд. XIII);

доцент О. Ю. Юрченко (розд. III); кандидат юридичних наук А. С. Лукаш (розд. IX);

кандидат юридичних наук В. В. Пивоваров (розд. X);

кандидат юридичних наук А. В. Ткачова (розд. IV).

 

У підручнику відповідно до програми курсу «Правова статистика» роз­глядаються теоретичні та методологічні основи правової статистики. Даєть­ся загальна характеристика системи галузей правової статистики, прийомів і способів аналізу її показників. Наводяться їх значення для відображення тенденцій та особливостей розвитку правових явищ. Теоретичні положення ілюструються прикладами розрахунків із використанням показників офіцій­них статистичних даних і вибіркових досліджень.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів юридичних вищих на­вчальних закладів, працівників органів державного управління і правоохо­ронних органів.