Печать
PDF

Естетика (За редакцією АнучиноїЛ. В., та Уманець О. В.)

Posted in Учебные материалы - Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ЕСТЕТИКА

 

Навчальний посібник

 

За редакцією Л. В. Анучиної та О. В. Уманець

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Харків

«Право»

2010

 

 

Рецензенти:

О. В. Рябініна, доктор філософських наук, професор Університету цивільного захисту України;

М. В. Дяченко, доктор філософських наук, професор Харківської державної академії культури;

О.  Г. Рощенко, доктор мистецтвознавства, професор Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

 

Колектив авторів:

Л. В. Анучина, кандидат філософських наук, професор — розд. 1 (у співавт. з О. В. Уманець), 4, 5, 9;

О. К. Бурова, доктор філософських наук, професор — розд. 6, § 1, 2, 3,  4 розд. 8;

О. В. Уманець, кандидат мистецтвознавства, доцент — передмова, розд. 1 (у співавт. з Л. В. Анучиною), 3, 7, § 5 розд. 8, додаток до розд. 8;

О. В. Шило, доктор мистецтвознавства, професор — розд. 2

 

 

У навчальному посібнику на ґрунті останніх досягнень сучасного гуманітар­ного знання та широкого фактологічного матеріалу розкривається історичний шлях естетики, сутність її категоріально-понятійного апарату. Детально висвіт­люються сутність мистецтва як соціального явища, його структура та особливос­ті історичного буття, зокрема у контексті української культури зламу XX-XXI ст., а також сенс і структура естетичної культури особистості.

Розраховано на студентів неспеціалізованих вищих навчальних закладів і широке коло зацікавлених читачів.