Печать
PDF

Зміст (Соціологія ( за ред. М.П. Требіна ))

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

Передмова

 

Розділ 1. Соціологія як наука

§ 1. Предмет, методи, структура та функції соціології

§ 2. Основні етапи розвитку соціології

§ 3. Соціологічні методи збирання інформації

Питання для самоконтролю


Розділ 2. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу

§ 1. Суспільство як соціальна система

§ 2. Соціальна взаємодія та соціальні відносини

§ 3. Соціальні зміни

§ 4. Соціальний розвиток

Питання для самоконтролю

 

Розділ 3. Соціальні інститути

§ 1. Поняття «соціальний інститут». Інституціоналізація суспільного життя

§ 2. Види та функції соціальних інститутів

Питання для самоконтролю

 

Розділ 4. Соціальні організації

§ 1. Поняття, ознаки та структура соціальної організації

§ 2. Закони, принципи та типологія соціальних організацій

§ 3. Управління організаціями

Питання для самоконтролю

 

Розділ 5. Соціальна структура суспільства

§ 1. Соціальна група як елемент соціальної структури

§ 2. Національно-етнічна структура

§ 3. Соціально-поселенська структура

§ 4. Соціально-професійна структура

§ 5. Соціально-демографічна структура

§ 6. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Питання для самоконтролю

 

Розділ 6. Особистість у системі соціальних зв’язків

§ 1. Соціологічний вимір особистості. Соціальна якість особистості

§ 2. Соціальна діяльність і соціальна поведінка особистості

§ 3. Соціалізація людини

Питання для самоконтролю


Розділ 7. Соціологія сім’ї

§ 1. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу

§ 2. Соціальні функції сім’ї

§ 3. Фази та типи розвитку сім’ї

§ 4. Тенденції шлюбно-сімейних відносин в Україні

Питання для самоконтролю

 

Розділ 8. Соціологія соціальних відхилень (девіантної поведінки)

§ 1. Соціальні норми: поняття, загальні риси, основні види

§ 2. Сутність і загальні ознаки соціальних відхилень

§ 3. Типологія соціальних відхилень

§ 4. Основні підходи до пояснення причин девіантної поведінки

§ 5. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людей і підтримання суспільного порядку

Питання для самоконтролю

 

Розділ 9. Соціальний конфлікт

§ 1. Сутність, функції та типологія конфлікту

§ 2. Причини та сфери розгортання конфлікту

§ 3. Стратегії і динаміка конфлікту та його розв’язання

Питання для самоконтролю


Розділ 10. Соціальне управління

§ 1. Поняття, функції і принципи соціального управління

§ 2. Управлінське рішення

§ 3. Форми соціального управління

§ 4. Соціальна політика

Питання для самоконтролю

 

Розділ 11. Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу

§ 1. Поняття громадської думки та її природа

§ 2. Об’єкт і суб’єкт громадської думки, її структура та функції

§ 3. Етапи становлення громадської думки, джерела і методи її вивчення

§ 4. Громадська думка про право

Питання для самоконтролю

 

Розділ 12. Соціологія права

§ 1. Соціологічний підхід до аналізу права

§ 2. Соціальна обумовленість розвитку права

§ 3. Соціальний механізм дії права

§ 4. Соціальна ефективність правових норм

§ 5. Правова соціалізація особистості

Питання для самоконтролю