Печать
PDF

Соціологія (За редакцією професора Требіна М. П.)

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

Соціологія

 

Підручник

 

За редакцією професора М. П. Требіна

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2010

 

 

 

Рецензенти:

Б. В. Новіков — доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», заслужений діяч народної освіти України;

Є. А. Подольська — доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;

Л. Г. Сокурянська — доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

Колектив авторів:

М. П. Требін, доктор філософських наук, професор — передмова, розді­ли 2 (§ 3; 4); 4; 5 (§ 3; 4);

В. Д. Воднік, кандидат філософських наук, доцент — розділи 1 (§ 3); 7; 8; 12;

В. Волянська, кандидат соціологічних наук — розділ 5 (§ 5);

Ю. І. Золотарьова, кандидат філософських наук, доцент — розділи 2 (§ 2); 5 (§ 1; 6); 6;

Г. П. Клімова, доктор філософських наук, професор — розділи 2 (§ 1); 3; 5 (§ 2);

Н.  П. Осипова, доктор філософських наук, професор — розділи 9; 10;

І.  В. Підкуркова, кандидат соціологічних наук — розділ 11;

О.  В. Сердюк, кандидат філософських наук, доцент — розділ 1 (§ 1; 2)

 

У підручнику викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони і закономірності, методологію та методику конкретних соціологічних до­сліджень, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та їх актуальним проблемам.

Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами суспільного життя, прагне опанувати на сучасному рівні основи соціологічних знань і сформувати наукове соціологічне мислення.