Печать
PDF

Логіка (За загальною редакцією Титова В. Д.)

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

Логіка

 

За загальною редакцією професора В. Д. Титова

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2005

 

Рецензенти:

директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор М. В. Попович;

академік Академії правових наук України, доктор юри­дичних наук, професор В. О. Коновалова;

ректор Харківського економіко-правового університету, доктор філософських наук, професор О. М. Кривуля

 

Автори підручника:

д-р філос.наук, проф. В.Д. Титов (розділи 1, 3, 4, 7 (разом із С. Д. Цаліним), підрозділи 5.1 (разом із С. Д. Цаліним), 5.2,  6.1, 6,4, 6.6);

канд. філос. наук, доц. С. Д. Цалін (розділи 7 (разом із В. Д. Титовим), 10, підрозділ 5.1 (разом з В. Д. Титовим));

канд.філос. наук, доц. О. П. Невельська-Гордєєва (підрозділи 6.2, 6.3, 6.5, розділ 8);

канд. юрид. наук Ж. О. Павленко (розділ 9);

канд.філос. наук Л. М. Шенгерій (підрозділ 6.7);

зав. лабораторії кафедри логіки С. Е. Зархіна (розділ 2);

асистент Д.О. Войтенко (розділ 11).

 

Підручник підготовлено згідно із затвердженою вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого про­грамою навчальної дисципліни «Логіка». Він знайомить з основами тра­диційних та сучасних логічних теорій та їх застосуванням у юридичній науці і практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів юридичного напряму підготовки, але може бути використаний також іншими студентами- гуманітаріями.