Печать
PDF

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Posted in Налоговое право - Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.)

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування


1. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 15.
2. Про внесення змін до Закону Української РСР “Про державну податкову службу в Українській РСР&: Закон України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 39.
3. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 15.
4. Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”: Закон України від 5 лютого 1998 р. // Голос України 1998. — № 28. — 14 лютого.
5. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.
6. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19.
7. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”: Закон України від 19 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50.
8. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21.
9. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. - № 27.
10. Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”: Закон України від 19 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 49.
11. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”: Закон України від 19 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 49.
12. Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 12.
13. Про порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України: Закон України від 28 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 20.
14. Про внесення змін та доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28.
15. Про джерела фінансування шляхового господарства України: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47.
16. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про джерела фінансування шляхового господарства України”: Закон України від 17 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47.
17. Про внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27.
18. Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р., // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 2.
19. Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення: Закон України від 20 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 36.
20. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14.
21. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19.
22. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 21 травня.
23. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10.
24. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України від 11 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №11.
25. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 30.
26. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.
27. Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (переміщуються) громадянами за митні кордони України: Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 11.
28. Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1992. — № 2.
29. Про порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 4—5.
30. Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 5.
31. Про внесення змін до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”: Закон України від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15.
32. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
33. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
34. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36.
35. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20—21.
36. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6.
37. Про гербовий збір: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 26.
38. Про внесення зміни до статті 14 Закону України “Про систему оподаткування”: Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51.
39. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51.
40. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр. — 1998. — 7 липня. — № 128