Печать
PDF

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ - 3.1.2. Акцизний збір

Posted in Налоговое право - Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.)

 

 

3.1.2. Акцизний збір


Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції).
В Україні акцизний збір сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 р.
Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Так, наприклад, Законом України “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” від 6 лютого 1996 року встановлено ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби і визначено, що акцизний збір з тютюнових виробів, які імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на день митного оформлення товарів. Акцизний збір з тютюнових виробів, що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України, розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація тютюнових виробів, і залишається незмінним протягом кварталу.
За Декретом” платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності — виробники підакцизних товарів (продукції), а також суб'єкти підприємницької діяльності, котрі імпортують підакцизні товари (продукцію), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, котрі ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України відповідно до законодавства.
Поняття об'єкт оподаткування визначено статтею З Декрету КМ України “Про акцизний збір”, згідно з якою об'єктом оподаткування є:
— обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом продажу, обміну їх на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою оплатою їх;
— обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;
— митна (коли її немає — закупівельна) вартість Імпортних товарів (продукції), придбаних за Іноземну валюту або в порядку обміну чи безплатної передачі.
Обчислюється акцизний збір за ставками в процентах до обороту з продажу товарів та в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції). При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається з їхньої митної вартості. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується в національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. У разі придбання на території України та в країнах колишнього Союзу РСР підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої реалізації їх за національну валюту України оподатковуваний оборот визначається з їхньої закупівельної вартості, перерахованої за курсом Національного банку України, що діє на день придбання цих товарів.
Акцизний збір від реалізації підакцизних товарів громадянами, котрі займаються підприємницькою діяльністю, утримується в джерела виплати доходів.
Ставки акцизного збору є єдиними на всій території України.
Суми акцизного збору із ввезених на територію України товарів зараховуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні, — до місцевого бюджету за місцем виробництва їх і до державного бюджету у співвідношеннях, установлених Верховною Радою України.
Не справляється акцизний збір при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту.
Не підлягає оподаткуванню оборот: з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів та ветеринарних препаратів.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обов'язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію в двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових адміністрацій за місцем розміщення суб'єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.