Печать
PDF

Розділ 27 Розслідування грабежів та розбоїв - § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

До слідчих дій у справах про грабежі та розбійницькі напади на­лежать: допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування потерпілих, пред’явлення для впізнання та призначення судових екс­пертиз. Послідовність проведення названих слідчих дій визначається в кожному окремому випадку слідчими ситуаціями. Зокрема, це за­лежить від того, з якого джерела слідчий одержав інформацію про вчинення нападу, чи затримано злочинця або він зник з місця події, яке викрадено майно (приватне, державне або колективне), його товарна значущість, спосіб транспортування викраденого.

У разі, коли з моменту злочину і до моменту подання заяви минув незначний проміжок часу, слід негайно оглянути місце події. Якщо ж з моменту нападу вже минув деякий час, доцільніше передусім допи­тати потерпілого і свідків, після чого оглянути місце події.

Допит потерпілого має свої особливості. Потерпілі, як правило, володіють особистим, державним або колективним майном. Це праців­ники ощадних кас, відділів банків, водії таксі, інкасатори, сторожі під­приємств, приватні особи, які мають певне майно або цінності. З метою заволодіння матеріальними цінностями чи цінними документами злочинці застосовують психічне або фізичне насильство. Причому ці дії супроводжуються погрозами застосування зброї або інших знарядь зло­чину. Крім того, треба враховувати, що ці злочини тривають в основно­му короткий проміжок часу. Все це відображається на психічному стані потерпілого, тому слідчий, оцінюючи і деталізуючи інформацію, мусить проявити особливу делікатність у стосунках з допитуваним.

Водночас перед допитом доцільно поговорити з потерпілим, аби встановити певні обставини і скласти план допиту. Під час допиту слід з’ ясувати: час і місце події, що відбулася; з якої причини потерпілий перебував у вказаному місці; звідки він прибув; хто знає про наявність у нього матеріальних цінностей чи грошових коштів; з ким він роз­мовляв щодо своїх цінностей; де і коли (о котрій годині) було вчинено напад; скільки було злочинців; у чому проявилося насильство; які зна­ряддя злочину використали злочинці, якими матеріальними цінностя­ми заволоділи, яким шляхом зникли з місця події; як поводився по­терпілий у момент нападу. При допиті слідчий має звернути особливу увагу на інформацію про індивідуальні ознаки зовнішності злочинця. Тут важливо враховувати не тільки психічний стан потерпілого, а й час доби, освітлення, місце, де стався напад. Ця вимога обумовлена тим, що потерпілі часто через переляк і неправильне сприйняття події по­відомляють слідчому неточні дані про одяг, його колір і фасон, зна­ряддя злочину, кількість злочинців та ін.

Під час допиту потерпілих слід звернути увагу на індивідуальні особливості матеріальних цінностей, якими заволоділи злочинці. При цьому слідчий має уточнити, хто може підтвердити, що у потерпілого була така кількість виробів з дорогоцінних металів, грошових коштів, цінних паперів чи інших матеріальних цінностей. Якщо у потерпілого є фотознімки, технічні чи інші документи, їх необхідно долучити до матеріалів кримінальної справи з метою можливого використання під час виконання оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

Допит свідків також має свої особливості. Як правило, свідками у таких справах є сторонні особи. Тому слід пам’ятати, що вони можуть бути знайомі з нападниками. З урахуванням цього слідчий має про­думати перелік запитань, які треба з’ ясувати під час допиту, і тактику самого допиту.

Важливого значення для збирання доказів у справах про грабежі та розбої набуває огляд місця події. При огляді можна виявити місця, з яких злочинці спостерігали за потерпілим, або відслідковували шлях його пересування. При цьому необхідно приділити особливу увагу пошуку і належному оформленню та фіксації слідів ніг, недопалків, сірників, пачок від цигарок, слідів транспортних засобів, мікрочастинок та ін. За допомогою слідів ніг, транспортних засобів тощо можна вста­новити шляхи пересування злочинців до місця злочину, їх кількість, а також шляхи пересування за потерпілим. Тим самим можна у певній частині підтвердити факти, викладені в заяві потерпілого. Якщо злочин вчинено у приміщенні, слідчий має використати під час огляду технічні засоби, що є в слідчій валізі, освітлювальні прилади, доклавши максимум зусиль, аби відшукати сліди рук, ніг, мікрочастинок, знарядь злому зам­ків, крові, куль, гільз тощо. Під час огляду, оцінивши наявну інформацію з показань потерпілих і свідків, слідчий може змоделювати подію, що сталася, і тим самим визначити завдання оперативним працівникам щодо розшуку і затримання злочинців по «гарячих слідах».

Під час огляду слід звернути особливу увагу на ті місця, де могли б перебувати сторонні особи — очевидці злочину (житлові приміщен­ня, будівельні майданчики та ін.).

Якщо злочинці використали автомашини або інші технічні засоби, то під час огляду треба встановити місця їх стоянки, виявити і зафік­сувати сліди (протектора, інструментів, супутні сліди — мастила, пального тощо).

Результати огляду місця події фіксуються за допомогою науково- технічних засобів і заносяться до протоколу. До протоколу огляду можуть додаватися схеми та інші документи.

Іноді під час розслідування справ про грабежі та розбої виникає необхідність у пред’явленні для впізнання осіб, які вчинили напад. У цьому разі слід організувати впізнання відповідно до рекомендацій, вироблених криміналістичною наукою та вимог кримінально- процесуального законодавствва.

З метою уточнення показань обвинуваченого і виявлення їх відпо­відності іншим обставинам у справах, які вивчаються, доцільно здій­снювати перевірку показань на місці. Особа, яка вчинила напад, може вказати шляхи пересування, місця спостереження за потерпілим.

Викриття інсценування досягається шляхом проведення певних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Зокрема, інформацію про інсценування можна одержати під час огляду місця події. Це на­явність численних слідів, значних зруйнувань, які є зайвими з огляду на подію, інших негативних обставин. Інсценування можна виявити за допомогою судово-медичного обстеження з метою визначення харак­теру і механізму утворення тілесних ушкоджень заявника, шляхом допиту, а також ретельного аналізу, зіставлення та оцінки існуючих даних у конкретній справі.

Крім судово-медичної експертизи, залежно від слідчої ситуації та необхідності встановити конкретні обставини і з’ясувати окремі пи­тання у справах цієї категорії, можуть бути призначені трасологічна, хімічна, біологічна та інші види експертиз.

Запитання для самоконтролю

1. Які особливості притаманні криміналістичній харак­теристиці грабежів та розбоїв?

2. Які обставини необхідно встановлювати при розсліду­ванні грабежів та розбоїв?

3. Що є вихідними даними для порушення кримінальної справи про грабіж або розбій?

4. На які ознаки необхідно звертати увагу в процесі поперед­ньої перевірки про наявність грабежу або розбою?

5. Які слідчі версії можуть бути висунуті на початковому етапі розслідування у справах про грабіж або розбій­ницький напад?

6. Які слідчі дії необхідно проводити у справах про грабіж або розбій?

7. Які особливості має допит потерпілого при розсліду­ванні грабежу або розбою?

8. На що необхідно звертати увагу під час огляду місця події при розслідуванні грабежу або розбою?