Печать
PDF

Розділ 24 Розслідування зґвалтувань - § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

§ 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

Установлення причин та умов, що сприяли зґвалтуванню, є скла­довою частиною загального процесу розслідування цього злочину і має принципове значення. Профілактична робота слідчого при роз­слідуванні таких злочинів має певну особливість, оскільки стосується інтимних сторін життя потерпілих осіб, більшість з яких не бажають розголошення відомостей щодо факту зґвалтування та їхнього осо­бистого життя.

Установлення причин та умов, що сприяли зґвалтуванню, відбува­ються безупинно, починаючи з моменту порушення кримінальної справи. Обставини, що сприяють вчиненню зґвалтувань, визначають­ся шляхом допитів підозрюваних, свідків, потерпілих осіб, оглядів місця події, обшуків, призначення судових експертиз і проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Особи, які вчинили зґвалтування, як правило, характеризуються негативно. Нерідко це алкоголіки, несімейні люди, особи з відхилен­нями психіки, вузьким світоглядом. Такими вони стають унаслідок неблагополучної обстановки і неправильного виховання в сім’ї, дур­ного впливу оточуючих. До вчинення зґвалтувань можуть привести паразитичний спосіб життя, статева розбещеність, вживання спиртних напоїв, наркотиків. Іноді вчиненню зґвалтувань сприяють легковажна, провокуюча поведінка самої потерпілої особи, її надмірна довірливість, безпечність. Повторному вчиненню зґвалтувань може сприяти та об­ставина, що потерпіла особа несвоєчасно повідомляє в правоохоронні органи про факт зґвалтування, оскільки не вірить в можливість вста­новлення ґвалтівника.

До умов, що сприяють вчиненню зґвалтувань, належать відсутність освітлення під’їздів, будинків, вулиць, парків, дворів, а також належної охорони громадських місць.

Відсутність виховної роботи в колективах, несвоєчасне та непра­вильне реагування з боку організації, адміністрації підприємств та установ на аморальну поведінку деяких членів колективу також спри­яють вчиненню ними таких злочинів. Слідчий, вивчаючи особу ґвал­тівника, обов’язково з’ясовує, які чинники сприяли виникненню у нього негативних рис, що в свою чергу зумовили вчинення даною осо­бою злочину: неправильне виховання у сім’ї, безконтрольність з боку батьків, їх аморальна поведінка тощо.

Неналежний контроль батьками за дітьми, особливо за малолітніми та неповнолітніми, які залишаються без догляду на вулиці, у дворі, також може стати причиною вчинення зґвалтувань. Нерідко злочинці використовують для цього незаперті горища, підвали, сараї та інші приміщення. Необхідно, аби всі ці місця знаходилися під відповідними контролем та наглядом.

Як профілактичні заходи зґвалтування неповнолітніх і малолітніх дівчат органам охорони здоров’я можна рекомендувати проведення регулярних медичних оглядів. Це може сприяти своєчасному виявлен­ню випадків зґвалтування і припиненню злочинної діяльності ґвалтів­ників.

Залежно від обставин слідчий, крім внесення подань, уживає й інших можливих заходів попередження зґвалтувань, зокрема виступає з бесідами, лекціями, доповідями. Проте основною формою профілак­тичної роботи слідчого при розслідуванні зґвалтувань є подання про вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяють вчиненню цих злочинів (ст. 231 КПК). Такі подання повинні містити достовірно встановлені, перевірені обставини, що сприяють вчиненню злочину по даній кримінальній справі. Це не загальнотеоретичні роздуми про при­чини злочинності, а конкретні факти, пов’язані із вчиненням зґвалту­вання. Крім цього, необхідно запропонувати конкретні заходи і дії щодо усунення таких обставин з метою попередження повторного вчинення аналогічних злочинів.

 

Запитання для самоконтролю

1. На які групи можуть бути поділені способи вчинення зґвалтування?

2. Що є типовими місцями вчинення зґвалтування?

3. Які можуть існувати особливості взаємодії потерпілої особи і ґвалтівника?

4. Які обставини підлягають встановленню при розсліду­ванні зґвалтувань?

5. Які типові слідчі ситуації характерні для початкового етапу розслідування зґвалтувань?

6. Які типові версії існують на початковому етапі роз­слідування зґвалтувань?

7. Які обставини необхідно з’ясовувати при допиті по­терпілої особи?

8. У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні зґвалтувань?

9. Якими даними характеризується особа ґвалтівника?

10. Які питання вирішує судово-медична експертиза по справах даної категорії?

11. Які існують особливості допиту підозрюваного при розслідуванні зґвалтувань?

12. Які експертизи найчастіше призначаються по даній категорії справ?