Печать
PDF

Частина третя Криміналістична тактика

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Частина третя Криміналістична тактика


Розділ 13. Загальні положення криміналістичної тактики

§ 1. Поняття та предмет криміналістичної тактики

§ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики

§ 3. Джерела та функції тактичних прийомів

§ 4. Класифікація тактичних прийомів

§ 5. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції

§ 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів

§ 7. Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 14. Організація та планування розслідування

§ 1. Сутність організації розслідування

§ 2. Поняття та принципи планування розслідування. Техніка планування

§ 3. Вчення про криміналістичну версію

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 15. Слідчий огляд

§ 1. Поняття, види та принципи огляду

§ 2. Підготовка до огляду місця події

§ 3. Пізнавальна сутність огляду місця події

§ 4. Тактика огляду місця події

§ 5. Огляд трупа

§ 6. Фіксація результатів огляду місця події

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 16. Допит

§ 1. Поняття та види допиту

§ 2. Процес формування показань

§ 3. Підготовка до допиту

§ 4. Зміст тактики допиту

§ 5. Встановлення психологічного контакту

§ 6. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного

§ 7. Викриття неправди в показаннях

§ 8. Допит неповнолітніх

§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит

§ 10. Фіксація результатів допиту

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 17. Обшук і виїмка

§ 1. Поняття та ознаки обшуку

§ 2. Об’єкти пошукової діяльності

§ 3. Підготовка до обшуку

§ 4. Тактика обшуку

§ 5. Особливості виїмки

§ 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 18. Пред’явлення для впізнання

§ 1. Поняття та об’єкти пред’явлення для впізнання

§ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання

§ 3. Порядок пред’ явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин

§ 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 19. Відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)

§ 1. Поняття та види слідчого експерименту

§ 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика

§ 3. Особливості перевірки показань на місці

§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 20. Призначення та проведення судових експертиз

§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення

§ 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні

§ 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз

§ 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Запитання для самоконтролю